I 25 godz.

Moduł 1

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego. ( 25 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Miednica, kręgosłup lędźwiowy, udo

Struktury kostne

Tył miednicy

 • grzebień biodrowy
 • kolec biodrowy tylny górny
 • staw krzyżowo-biodrowy
 • grzebień krzyżowy
 • staw krzyżowo-guziczny
 • kość guziczna
 • kąt dolno-boczny kości krzyżowej
 • guz kulszowy
 • krętarz większy
 • guzek biodrowy

Przód miednicy

 • kolec biodrowy przedni górny
 • kolec biodrowy przedni dolny
 • kość łonowa
 • guzek łonowy
 • spojenie łonowe
 • krawędź dolna kości łonowej

Kręgosłup lędźwiowy

 • wyrostki kolczyste L4, L5, S1
 • przestrzenie międzykolczyste L4/L5, L5/S1
 • XII żebro
 • wyrostki poprzeczne

Udo

 • górna krawędź rzepki

Struktury więzadłowe

 • w. krzyżowo-biodrowe
 • w. biodrowo-lędźwiowe
 • w. krzyżowo-guzowe
 • w. nadkolcowe
 • w. pachwinowe

Struktury mięśniowe

Tył miednicy

 • m. pośladkowy wielki
 • m. pośladkowy średni
 • m. pośladkowy mały
 • m. naprężacz powięzi szerokiej
 • m. gruszkowaty

Przód miednicy

 • m. prosty brzucha
 • pasmo biodrowo-piszczelowe
 • m. krawiecki
 • ścięgno m. prostego uda

Kręgosłup lędźwiowy

 • m. prostownik grzbietu
 • m. czworoboczny lędźwi

Przednia strona uda

Trójkąt udowy ( Trójkąt Scarpa )

 • m. krawiecki
 • m. przywodziciel długi
 • m. grzebieniowy
 • m. biodrowo-lędźwiowy
 • powięź sitowa

Trójkąt czworogłowy

 • brzeg przedni pasma biodrowo-piszczelowego
 • m. prosty uda
 • m. obszerny przyśrodkowy
 • m. obszerny boczny
 • ścięgno m. prostego uda

Tylna strona uda

 • brzeg tylny pasma biodrowo-piszczelowego
 • wspólne ścięgno m. kulszowo-goleniowych na guzie kulszowym
 • m. dwugłowy uda
 • ścięgno m. dwugłowego uda
 • m. smukły
 • ścięgno m. półścięgnistego,
 • ścięgno m. półbłoniastego
 • m. półbłoniasty
 • m. przywodziciel wielki
 • m. obszerny boczny
 • głowa krótka m. dwugłowego uda

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • nerw kulszowy
 • nerw udowy
 • nerw pośladkowy górny
 • nerw pośladkowy dolny
 • nerw skórny pośladkowy górny
 • nerw skórny pośladkowy dolny
 • nerw skórny pośladkowy przyśrodkowy
 • nerw skórny boczny uda
 • nerw skórny tylny uda
 • żyła udowa
 • tętnica udowa
 • węzły chłonne
PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Niespecyficzne bóle krzyża

 • ostre niespecyficzne bóle lędźwiowo-krzyżowe (lumbago)
 • bóle przewlekłe lędźwiowo-krzyżowe

Anomalie wrodzone: kręgi przejściowe ( sakralizacja, lumbalizacja ), rozszczep kręgosłupa ( Spina bifida occulta ), sztywność lub nadmierna wiotkość, pogłębione krzywizny kręgosłupa, inwersje ( odwrócenie ) krzywizn kręgosłupa

Anomalie nabyte: skoliozy, choroba Scheuermana, Kręgozmyk, Kręgozmyk rzekomy Junghansa, Zwyrodnienie kręgowo-dyskowe, Dyskopatia, Radikulopatie, Choroba Forestiera, Zespół Baastrupa, Stenoza kanału kręgowego, Patologie stawu biodrowego, kolanowego i stopy, Następstwa urazów, złamań i infekcji

Specyficzne bóle krzyża

Wtórne bóle krzyża pochodzenia pozakręgowego

 • choroby układu moczowego
 • choroby ginekologiczne
 • choroby układu pokarmowego
 • choroby naczyniowe
 • choroba wirusowa

Specyficzne bóle krzyża pochodzenia kręgosłupowego

 • spondyloartropatie ( Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa, Odczynowe zapalenie stawów, choroba Reitera, Łuszczycowe zapalenie stawów, Zapalenie stawów w przebiegu: colitis ulceroza, choroby Crohna, choroby Whippla )
 • infekcje i zapalenia krążka międzykręgowego
 • nowotwory
 • schorzenia kości ( osteoporoza, osteomalacja/krzywica, choroba Paget’a, nowotwory pierwotne i wtórne )

Czerwone flagi

Miednica

Staw krzyżowo-biodrowy

Diagnostyka różnicowa problemów pochodzących od stawu krzyżowo - biodrowego

Ból spojenia łonowego – pubialgia

Coccygodynia

Zespół m. gruszkowatego

Entezopatie ( m. przywodziciel długi, m. prosty brzucha, m. prosty uda, m. krawiecki, m. biodrowo-lędźwiowy, mm. okołokrętarzowe )

Przyczyny trzewne bólu w obrębie miednicy i biodra ( ginekologiczne, infekcyjne, naczyniowe, gastrologiczne, urologiczne )

Biodro

Najczęstsze schorzenia stawu biodrowego: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, Choroba Otto-Chrobaka, Reumatoidalne zapalenie stawów, Jałowa martwica głowy kości udowej, Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, Choroba Legg-Calve-Perthesa, Zapalania kości i stawu, Stan zwiększonego kąta antetorsji szyjki k. udowej, Rozwojowe biodro szpotawe, Zwichnięcie i Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, Przemijające dziecięce zapalenie stawów, Choroba Pageta, Nowotwory.

Schorzenia okołostawowe

 • entezopatie
 • zapalenie kaletki krętarzowej
 • trzaskające biodro
PRAKTYKA

Protokól badania odcinka lędźwiowo-krzyżowego, stawu biodrowego i miednicy

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA
 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 • mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • mięsień biodrowo-lędźwiowy, bierne rozciąganie
 • mięsień biodrowo-lędźwiowy, pozycyjne rozluźnianie
 • mięsień lędźwiowy, hamowanie + poizometryczna relaksacja
 • mięsień biodrowy, pozycyjne rozluźnianie
 • tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do rotacji
 • tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do zgięcia bocznego
 • tkanki okołokręgosłupowe, odklejanie od wyrostków kolczystych m. prostownika grzbietu
 • tkanki okłokręgosłupowe, poizometryczna relaksacka mm. przykręgosłupowych do zgięcia
 • rozluźnianie powięzi powierzchownej pleców
 • rozluźnianie m. prostownika grzbietu, technika odruchowa
 • technika napięcie-przeciwnapięcie ( technika Jones’a ) dla odcinka lędźwiowego
 • technika FPR dla wzmożonego napięcia mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Miednica

 • staw krzyżowo-biodrowy, mobilizacja
 • mobilizacja ogólna + odwiedzenie i przywiedzenie
 • dysfunkcja kości biodrowej ku przodowi, mobilizacja
 • dysfunkcja kości biodrowej ku tyłowi, manipulacja i/lub mobilizacja
 • technika napięcie przeciwnapięcie dla kości krzyżowej
 • technika powięziowa dla kości krzyżowej

Spojenie łonowe

 • dekoaptacja spojenia łonowego

Przepona oddechowa

 • centrum ścięgniste przepony
 • część mięśniowa przepony
 • manipulacja z impulsem
 • odnogi przepony

Przepona miednicy

 • m. guziczny mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • mięśniowo powięziowe rozluźnianie okolicy guza kulszowego

Staw biodrowy

 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 • technika Jons’a dla przywodzicieli
 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do wyprostu
 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do zgięcia
 • ogólna mobilizacja: zgięcie, rotcje, odwiedzenie, przywiedzenie
 • relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 • relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji zewnętrznej
 • rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna bocznej strony uda
 • rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna wewnętrznej strony uda
 • trakcja w osi szyjki kości udowej
 • rozluźnianie tkanek - strony przyśrodkowej uda
 • terapia w bruzdach - przód uda
 • mobilizacja stawu biodrowego do przywiedzenia
 • mobilizacja tkanek - przód uda
 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do odwiedzenia
II 25 godz.

Moduł II

Kolano, stopa. Neurologia kliniczna. ( 25 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kolano

Kolano ( przedział przedni, zewnętrzny i wewnętrzny )

Elementy kostne

 • rzepka
 • guzowatość piszczeli
 • śródlinia piszczelowo-udowa
 • przedział łąkotkowy przyśrodkowy
 • kłykieć przyśrodkowy k. udowej
 • kłykieć przyśrodkowy piszczeli
 • nadkłykieć przyśrodkowy k. udowej
 • guzek przywodzicieli
 • kłykieć boczny k. udowej
 • kłykieć boczny k. piszczelowej
 • głowa strzałki
 • staw piszczelowo-strzałkowy górny
 • nadłykieć boczny k. udowej
 • guzek Gerdy

Elementy mięśniowo-więzadłowe

 • ścięgno m. czworogłowego uda
 • ścięgno rzepki
 • ścięgna gęsiej stopy
 • ścięgno m. przywodziciela
 • więzadło poboczne piszczelowe
 • więzadło przyśrodkowe rzepki
 • pasmo biodrowo-piszczelowe
 • ścięgno m. dwugłowego uda
 • więzadło poboczne strzałkowe
 • więzadło boczne rzepki
 • mięsień prosty uda
 • mięsień obszerny boczny, przyśrodkowy

Kaletki

 • przedścięgnowa
 • podścięgnowa
 • ciało tłuszczowe Hoffa
 • kaletka nadrzepkowa
 • kaletka gęsiej stopy

Kolano ( przedział tylni )

Elementy kostne

 • głowa strzałki

Elementy mięśniowe i ścięgniste

  Trójkąt górny

  • m. dwugłowy uda
  • m. półścięgnisty

  Trójkąt dolny

  • głowa boczna i przyśrodkowa m. brzuchatego łydki

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • nerw strzałkowy
 • nerw piszczelowy
 • żyła i tętnica podkolanowa
 • węzły chłonne

Podudzie

Kostne punkty odniesienia

 • strona boczna strzałki
 • brzeg przedni kości piszczelowej
 • brzeg tylno-przyśrodkowy piszczeli
 • szyjka strzałki

Elementy mięśniowe strona przednia

 • mięsień piszczelowy przedni
 • mięsień strzałkowy długi
 • mięsień strzałkowy krótki
 • mięsień prostownik długi palców
 • mięsień prostownik długi palucha
 • m. brzuchaty łydki
 • m. płaszczkowaty
 • m. podeszwowy
 • m. podkolanowy
 • m. piszczelowy tylny
 • m. zginacz długi palucha
 • m. zginacz długi palców

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • żyła odpiszczelowa
 • żyła strzałkowa
 • nerw łydkowy
 • nerw strzałkowy

Staw skokowy

Kostne punkty odniesienia

 • kostka wewnętrzna
 • przedni brzeg końca dalszego piszczeli
 • kostka boczna
 • guzowatość kości łódkowatej
 • głowa kości skokowej
 • szyjka kości skokowej
 • bloczek kości skokowej
 • powierzchnia kostkowa boczna kości skokowej
 • powierzchnia kostkowa przyśrodkowa kości skokowej
 • śródlinia łódkowato-sześcienna grzbietowa

Ścięgna

 • m. piszczelowy przedni
 • m. prostownik długi palucha
 • m. prostownik długi palców
 • m. strzałkowy trzeci
 • m. strzałkowy długi
 • m. strzałkowy krótki
 • m. piszczelowy tylny
 • m. zginacz długi palców
 • m. zginacz długi palucha

Więzadła

 • więzadło przyśrodkowe
 • więzadło boczne
 • troczek dolny mięśni prostowników

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • tętnica piszczelowa tylna
 • tętnica grzbietowa stopy
 • żyła odpiszczelowa
 • żyła odstrzałkowa
 • nerw strzałkowy głęboki
 • gałęzie nerwu strzałkowego powierzchownego
PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

Zespoły neurologiczne

 • piramidowe
 • pozapiramidowe
 • zespól móżdżkowy
 • objawy oponowe
 • polineuropatie
 • zespoły rdzeniowe
 • zespoły splotowe
 • zespoły pniowe
 • zespoły korzeniowe

Kolano

 • złamania, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia( np. złamania kości, uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł )
 • wady kolan
 • choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 • zapalenia stawu
 • jałowe martwice ( Choroba Sinding-Larsen’a, Choroba Osgood-Schlatter’a, Zapalenie kości i chrząstki oddzielające ( Choroba König’a )
 • chondromalacja rzepki
 • schorzenia tkanek miękkich ( zapalenie kaletek maziowych okolicy kolana, choroba ciała tłuszczowego Hoff’a )
 • choroby ścięgien ( zapalenie ścięgien gęsiej stopy ), choroba ścięgna mięśnia czworogłowego uda, choroba ścięgna mięśnia podkolanowego, choroba ścięgna pasma biodrowo-piszczelowego, choroba więzadła rzepkowego
  ( Jumper's knee ),zespół Pellegrini-Stieda,cysta podkolanowa)
 • uszkodzenie układu mięśniowego ( m. czworogłowy, m. dwugłowy uda, m. półbłoniasty, m. półścięgnisty, m. smukły, m. przywodziciel długi )

Nowotwory

Podudzie, staw skokowy i stopa

 • wady wrodzone i nabyte w obrębie stopy
 • etiologia zapalna ( Zapalenie kości łódkowatej stopy lub choroba Köhle’r’a, Choroba Sever’a, Choroba Freiberg’a-Köhler’a )
 • urazy ( złamania, skręcenia i zwichnięcia kostno - stawowe ), zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych
 • etiologia pourazowa ( Zespół zatoki stępu, algoneurodystrofia )
 • ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej
 • zapalenie ścięgien mięśni strzałkowych
 • zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • choroba Haglund’a
 • nerwiak Morton’a
 • choroby reumatyczne ( Dna moczanowa, RZS, Zespół Reiter’a )
 • choroby żył i tętnic
 • cukrzyca
PRAKTYKA

Protokół diagnostyczny

Kolano

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Staw skowy górny, staw skokowy dolny, kości stępy, śródstopie

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Techniki tkanek miękkich - Kolano, podudzie, staw skokowy i stopa ( mobilizacje tkanek, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, relakscja poizometryczna, techniki odruchowe )

Techniki stawowe

Kolano

 • technika ósemkowa
 • technika do przywiedzenia i odwiedzenia
 • mobilizacja rzepki
 • mobilizacja głowy strzałki
 • techniki ślizgowe

Staw skokowy górny

 • trakcja stawu skokowego górnego
 • dysfunkcja kości piszczelowej ku przodowi
 • dysfunkcja przednio-boczna kości skokowej
 • dysfunkcja kości strzałkowej ku przodowi

Staw skokowy dolny

 • ogólna mobilizacja kości piętowej
 • mobilizacje kości piętowej do koślawości/szpotawości
 • mobilizacje kości łódkowatej i sześciennej

Przodostopie

 • mobilizacje stawów przodostopia
III 23 godz.

Moduł III

Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. ( 23 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa

Kostne punkty odniesienia

 • wyrostek kolczysty kręgu C6
 • wyrostek kolczysty kręgu C7
 • wyrostek kolczysty kręgu Th1
 • wyrostki kolczyste kręgów od Th2 do Th12
 • wyrostki poprzeczne kręgów od Th1 do Th12
 • stawy żebrowo-poprzeczne
 • kąty żebrowe
 • pierwsze żebro
 • drugie żebro
 • pozostałe żebra
 • mostek:
  • wcięcie szyjne mostka
  • rękojeść mostka
  • trzon mostka
  • wyrostek mieczykowaty
  • kąt mostka
 • staw mostkowo-obojczykowy
 • połączenia żeber: chrzęstno – żebrowe, chrzęstno - mostkowe

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych
 • perforator przedni nerwu międzyżebrowego
 • perforator boczny nerwu międzyżebrowego
 • nerw piersiowy długi

Obręcz barkowa

Kostne punkty odniesienia

 • wyrostki kolczyste ( C6 do Th8 )
 • kąt dolny łopatki
 • brzeg przyśrodkowy łopatki
 • podstawa grzebienia łopatki
 • grzebień łopatki
 • kąt górno-przyśrodkowy łopatki
 • dół nadgrzebieniowy
 • dół podgrzebieniowy
 • kąt i szczyt wyrostka barkowego
 • staw barkowo-obojczykowy
 • wyrostek kruczy
 • głowa kości ramiennej
 • guzek większy i mniejszy kości ramiennej
 • bruzda międzyguzkowa

Elementy mięśniowe

 • mięsień piersiowy większy
 • mięsień piersiowy mniejszy
 • głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia
 • mięsień kruczo-ramienny
 • mięsień zębaty przedni
 • część barkowa mięśnia naramiennego
 • część obojczykowa mięśnia naramiennego
 • ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
 • mięsień czworoboczny
 • część grzebieniowa mięśnia naramiennego
 • mięsień najszerszy grzbietu
 • mięsień nadgrzebietu
 • mięsień podgrzebieniowy
 • mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
 • mięsień dźwigacz łopatki
 • głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia
 • m. obły mniejszy
 • m. obły większy
 • m. piersiowy większy
 • m. piersiowy mniejszy
 • m. kruczo-ramienny
 • m. dwugłowy – głowa króka
 • m. podłopatkowy

Kaletki maziowe

 • kaletka podbarkowa
 • kaletka podnaramienna

Elementy naczyniowo-nerwowe obręczy barkowej

 • tętnica podobojczykowa
 • nerw piersiowy długi
 • tętnica pachowa
 • żyła odpromieniowa
 • nerw pachow
 • nerw pośrodkowy
 • nerw promieniowy
 • nerw mięśniowo-skórny

Węzły chłonne

 • nadobojczykowe
 • podobojczykowe
 • pachowe

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Obręcz barkowa

 • Złamania obojczyka
 • Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
 • Zwichnięcie w stawie mostkowo-obojczykowym
 • Zwichnięcie stawu ramiennego
 • Złamania kości ramiennej
 • Niestabilność stawu ramiennego
 • Zerwanie lub zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
 • Uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów
 • Zarastające zapalenie torebki stawowej ( bark zamrożony )
 • Zapalenie okołostawowe
 • Zapalenie kaletek
 • Zapalenie ścięgien stożka rotatorów
 • Choroby reumatyczne
 • Infekcyjne zapalenie stawów ( rzadkie )
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Neuropatie ( nerw nadłopatkowy, nerw pachowy, nerw piersiowy długi )
 • Bóle rzutowane z innych rejonów i narządów ciała
 • Nowotwory

Klatka piersiowa i odcinek piersiowy kręgosłupa

 • Choroby układu sercowo-naczyniowego
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby metaboliczne
PRAKTYKA

Protokół badania odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber

 • Wywiad, testy ortopedyczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Protokół badania obręczy barkowej

 • Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne (badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej)

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

Odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa

 • technika FRS i ERS w pozycji siedzącej
 • technika FRS ( TH5-TH8 ) w leżeniu przodem
 • manipulacja bilateralna – technika podwójnego podparcia

Techniki dla klatki piersiowej

 • dekompresja żeber
 • techniki energii mięśniowej dla żeber w stanie ostrym
 • techniki sektorowe klatki piersiowej
 • techniki normalizacji pierwszego żebra
 • techniki mięśniowo-powięziowe klatki piersiowej
 • techniki napięcia i przecinapięcia ( Jons’a )

Techniki obręcz barkowa

 • techniki energii mięśniowej dla stawu barkowo-obojczykowego i stawu mostkowo-obojczykowego
 • mobilizacja i manipulacja stawu mostkowo-obojczykowego
 • ogólne mobilizacje łopatki
 • normalizacja tkanek okolicy stawu ramiennego
IV 23 godz.

Moduł IV

Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego. ( 23 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kark

Kostne punkty odniesienia

 • guzowatość potyliczna zewnętrzna
 • kresa karkowa górna
 • wyrostek sutkowy
 • grzebień potyliczny zewnętrzny
 • łuk tylny kręgu szczytowego
 • wyrostki kolczyste kręgów C2-C6
 • wyrostki stawowe tylne
 • masy boczne kręgu szczytowego
 • linia wyrostków poprzecznych

Elementy mięśniwe

 • m. czworoboczny
 • m. półkolcowy głowy
 • m. płatowaty głowy
 • m. płatowaty szyji
 • m. dźwigacz łopatki
 • m. podpotyliczne

Szyja

Kostne punkty odniesienia

 • kość gnykowa
 • rogi większe kości gnykowej
 • chrząstka tarczowata
 • chrząstka pierścieniowata
 • pierścienie tchawicy
 • żuchwa
 • kąt barkowy
 • obojczyk
 • pierwsze żebro
 • wcięcie szyjne mostka

Elementy mięśniowe

 • m. mostkowo -obojczykowo-sutkowy
 • m. pochyły średni
 • m. pochyły środkowy
 • m. nadgnykowe:
  • brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego
  • m. żuchwowo-gnykowe
  • m. bródkowo -gnykowe
 • m.podgnykowe:
  • mostkowo-gnykowe
  • mostkowo-tarczowe
  • tarczowo-gnykowe
  • łopatkowo-gnykowy

Elementy więzadłowe

 • więzadło pierścienno -tarczowe
 • błona tarczowo-gnykowa

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • tętnica potyliczna
 • tętnica podobojczykowa
 • tętnica szyjna wspólna
 • tętnica szyjna zewnętrzna
 • tętnica twarzowa
 • żyła szyjna zewnętrzna
 • nerw potyliczny większy Arnolda
 • splot szyjny zewnętrzny
 • nerw poprzeczny szyi
 • nerw uszny wielki
 • nerw potyliczny mniejszy
 • nerwy nadobojczykowe
 • pień splotu ramiennego
 • nerw błędny
 • nerw dodatkowy
 • nerw przeponowy

Węzły chłonne

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Urazy

 • Podwichnięcia
 • Zwichnięcia
 • Stłuczenia
 • Złamania

Specyficzne urazy kręgosłupa szyjnego

 • złamanie Jeffersona C1
 • złamanie zęba obrotnika C2
 • złamanie wisielcze C2

Uszkodzenie Whiplash – smagnięcie biczem

Wady wrodzone

 • Zespół Klippla-Feila
 • Choroba Sprengla
 • Wklinowanie podstawne
 • Zespół Arnolda-Chiariego
 • Wrodzony kręcz szyi

Nowotwory

Spondyloartropatie

Zmiany infekcyjne

Choroby metaboliczne

 • Choroby układu kostnego: choroba Pageta, osteomalacja, osteoporoza
 • zespół Cushinga
 • Akromegalia
 • nadczynność tarczycy
 • nadczynność przytarczyc

Schorzenia reumatyczne

 • ZZSK
 • RZS
 • Kolagenozy

Gruźlica kości

Fibromialgia

Zespoły proprioceptywne

Zespoły neurologiczne

PRAKTYKA

Potokół diagnostyczny odcinka szyjnego kręgosłupa

Wywiad, testy klniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne
TECHNIKI
 • dysfunkcja typu ERS dla przejścia c/th
 • dysfunkcja typu FRS dla przejścia c/th
 • dysfunkcja typu ERS dla odcinka szyjnego ( środkowego )
 • dysfunkcja typu FRS dla odcinka szyjnego kręgosłupa ( środkowego )
 • dekompresja C0/C1
 • C0/C1 technika stawowa dysfunkcja w zgięciu bilateralna
 • C0/C1 techniki stawowe dysfunkcja w wyproście bilateralna
 • dysfunkcja typu FSR C0/C1
 • dysfunkcja ESR C0/C1
 • technika FPR C0/C1
 • m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy ( hamowanie i pozycyjne rozluźnianie )
 • kość gnykowa
 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie okolicy nadgnykowej
 • mm. pochyłe ( technika energii mięśniowej i mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 • m. czworoboczny ( technika energii mięśniowej i mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 • odruchowe techniki podpotyliczne
 • m. żwacz, m. skroniowy ( mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie powięzi w obrębie szyi
 • techniki energii mięśniowej do wyprostu odcinka mm. przedkręgowe
V 24 godz.

Moduł V

Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Powtórki i klinika. Egzamin praktyczny. ( 24 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Ramię

Kostne punkty odniesienia

 • „v” naramienne
 • boczny brzeg kości ramiennej
 • przyśrodkowy brzeg kości ramiennej

Elementy mięśniowe

 • m. dwugłowy ramienia
 • m. ramienny
 • m. kruczo-ramienny
 • m. ramienno-promieniowy
 • m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
 • m. trójgłowy ramienia

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • tętnica ramienna
 • nerw promieniowy
 • gałązki skórne nerwu promieniowego
 • nerw pośrodkowy
 • nerw łokciowy
 • nerw mięśniowo-skórny

Łokieć

Kostne punkty odniesienia

 • nadkłykieć boczny kości ramiennej
 • nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
 • bruzda nerwu łokciowego
 • wyrostek łokciowy
 • brzeg tylny kości łokciowej
 • śródlinia stawowa ramienno – promieniowa
 • głowa kości promieniowej

Elementy mięśniowe

 • m. odwracacz

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • nerw promieniowy
 • nerw pośrodkowy
 • nerw łokciowy
 • tętnica ramienna

Przedramię

Kostne punkty odniesienia

 • brzeg tylny kości łokciowej
 • powierzchnia boczna kości promieniowej

Elementy mięśniowo-ścięgniste

 • m. nawrotny obły
 • ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia
 • m. dłoniowy długi
 • m. zginacz promieniowy nadgarstka
 • m. zginacz łokciowy nadgarstka
 • m. zginacz powierzchowny palców
 • m. ramienno – promieniowy
 • m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
 • m. prostownik promieniowy krótki nadgarstka
 • m. prostownik wspólny palców
 • m. prostownik łokciowy nadgarstka
 • m. odwodziciel długi kciuka
 • m. prostownik krótki kciuka

Nadgarstek

Kostne punkty odniesienia

 • koniec dolny kości promieniowej
 • wyrostek rylcowaty kości promieniowej
 • guzek listera ( guzek grzbietowy kości promieniowej )
 • wyrostek rylcowaty kości łokciowej
 • kości nadgarstka – szereg bliższy:
  • kość łódeczkowata
  • kość księżycowata
  • kość trójgraniasta
  • kość grochowata
 • kości nadgarstka – szereg dalszy:
  • kość czworoboczna większa
  • kość czworoboczna mniejsza
  • kość główkowata
  • kość haczykowata

Elementy ścięgniste

 • tabakierka anatomiczna
 • ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka
 • ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka
 • ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka
 • ścięgno mięśnia ramienno – promieniowego
 • ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia dłoniowego długiego
 • ścięgno 3 i 4 mięśnia zginacza powierzchownego palców
 • ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców
 • ścięgno mięśnia prostownika palca wskazującego
 • ścięgno mięśnia prostownika palca małego
 • ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
 • troczek zginaczy nadgarstka

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • tętnica promieniowa
 • tętnica łokciowa
 • nerw łokciowy
 • nerw pośrodkowy

Ręka

Kostne punkty odniesienia

 • paliczki
 • stawy międzypaliczkowe
 • stawy śródręczno - paliczkowe

Elementy mięśniowo-ścięgniste

 • ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców
 • wyniosłość kłębu kciuka
 • ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka
 • wyniosłość kłębika
 • m. odwodziciel palca małego
 • ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców
 • ścięgno mięśnia prostownika palca małego

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • powierzchowne żyły ręki
PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Łokieć

Urazy łokcia

 • Złamania w obrębie stawu łokciowego
 • Zwichnięcie stawu łokciowego
 • Zwichnięcie głowy kości promieniowej
 • Podwichnięcie głowy kości promieniowej
 • Złamania kości przedramienia
 • Uszkodzenie dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego
 • Nadwyrężenie lub zerwanie więzadła pobocznego łokciowego
 • Zespół kanału łokciowego ( neuropatia n. łokciowego )
 • Neuropatia nerwu promieniowego PIN
 • Neuropatia nerwu pośrodkowego AIN
 • Zapalenie nadkłykcia bocznego ( łokieć tenisisty )
 • Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego ( łokieć golfisty )
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego
 • Zapalenie kaletki stawowej wyrostka łokciowego

Nowotwory

Schorzenia Reumatyczne

Bóle rzutowane z odcinka szyjnego

Bóle rzutowane ze stawu barkowego lub nadgarstka

Nadgarstek

Złamania

 • Złamanie nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej
  • złamanie Collesa ( mechanizm wyprostny )
  • złamanie Smitha ( mechanizm zgięciowy )
 • Złamanie kości nadgarstka
 • Złamania kości śródręcza i palców

Zerwanie ścięgien

Stany pourazowe

Niestabilność nadgarstka

Algoneurodystroficzne zespoły odruchowo-współczulne

Martwica kości nadgarstka

Stany zapalne

 • infekcyjne
 • procesy reumatyczne
 • w wyniku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych

Schorzenia ścięgien

 • Choroba De Quervaina
 • Zapalnie przyczepu ścięgna mięśnia ramienno-promieniowego
 • Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni prostowników lub mięśni zginaczy nadgarstka
 • Zapalenie przyczepu ścięgnistego mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 • Choroba Dupuytrena
 • Choroby metaboliczne
  • polineuropatie ( cukrzyca )
  • nadczynność i niedoczynność tarczycy
  • niedoczynność przytarczyc ( tężyczka )
  • nadczynność przysadki mózgowej - Akromegalia

Zespoły korzeniowe i splotowe

Zespół kanału nadgarstka – neuropatia n. pośrodkowego

Zespół kanału Guyona - neuropatia n. łokciowego

Choroba Reynaud

Objaw Reynaud

Ganglion

Nowotwory

Zmiany zwyrodnieniowe stawów

Choroby reumatyczne

 • RZS
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • twardzina układowa

Zakażenia i infekcje w obrębie dłoni

 • zastrzał
 • ropowica
 • septyczne zapalenie stawu
PRAKTYKA

Protokół badania stawu łokciowego

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Protokół badania nadgarstka i ręki

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

 • ogólna mobilizacja stawu łokciowego
 • mobilizacja i manipulacja głowy kości promieniowej ( dekompresja )
 • technika korekcji głowy kości promieniowej ku tyłowi
 • mobilizacja i manipulacja głowy kości promieniowej ku przodowi
 • technika energii mięśniowej do pronacji i supinacji przez wyrostek łokciowy
 • techniki tkanek miękkich dla ramienia i przedrmienia
 • techniki energii mięśniowej mięśni ramienia i przedramienia
 • mobilizacja kości nadgarstka
 • techniki tkanek miękkich dla kanału nadgarstka
 • mobilizacje kości nadgarstka ( ogólna, szeregu bliższego, szeregu dalszego, w kompresji )
 • korekcja ustawienia szeregu bliższego/dalszego kości nadgarstka
Master kurs

Master kurs I: Manipulacje trzewno-stawowe rejonu lędźwiowego i miednicy.

Czas trwania: 20 godzin

Prowadzący:

 • mgr Włodzimierz Ciepała DO
 • mgr Marcin Hoffmann DO
 • mgr Andrzej Krzywonos DO

Cel: Zapoznanie się z klinicznymi aspektami dysfunkcji trzewnych, które mają wpływ na powstanie lub podtrzymanie dysfunkcji somatycznych w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy. Kursanci nauczą się w jaki sposób diagnozować i leczyć oba rodzaje zaburzeń funkcjonalnych za pomocą technik osteopatycznych. Manipulacje będą dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego, kości biodrowej, spojenia łonowego, kości krzyżowej i guzicznej, a także takich narządów jak:

 • wątroba i pęcherzyk żółciowy,
 • żołądek,
 • śledziona,
 • nerka,
 • pęcherz.

W czasie szkolenia przede wszystkim poruszamy kliniczne aspekty leczenia manualnego: uszkodzenie dyskowe w stanie ostrym i przewlekłym, rwa kulszowa i udowa, lumbago pochodzenia mięśniowego i stawowego, neuralgia nerwu biodrowo-pachwinowego, biodrowo-podbrzusznego i płciowo-udowego, ale również objawy refluksu żołądkowo-przełykowego ( GERD ), zaburzenia trawienia, wzdęcia, nudności, żylaki odbytu, nawracające zapalenie pęcherza u kobiet, wysiłkowe nietrzymanie moczu. Zajęcia mają w 90% charakter praktyczny, są uzupełnione krótkimi wykładami, wyjaśniającymi zastosowanie kliniczne danej techniki osteopatycznej.

Program

Dzień 1:

I. WPROWADZENIE

1. Klasyfikacja dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego i miednicy - wykład Red flags

2. Badanie neurologiczne - PRAKTYKA

 • czucie
 • siła
 • odruchy
 • objawy piramidowe
 • lokalizacja uszkodzenia wynikająca z badania neurologicznego ( czucie pozawstęgowe )

II. TECHNIKI - PRAKTYKA

1. Drenaż dysku ( strukturalne )

2. Techniki tkanek miękkich

 • iliopsoas
 • przepona
 • czworoboczny lędźwi
 • pośladkowy średni
 • gruszkowaty

III. POWIĄZANIA DYSFUNKCJI TRZEWNYCH Z BÓLAMI REJONU LEDŹWIOWEGO I MIEDNICY - wykład

( unerwienie współczulne i przywspółczulne, żylne, tętnicze, odruchy trzewno-trzewne, trzewno-somatyczne i somatyczno-trzewne, powiązania mięśniowo-powięziowe )

 • sieć większa i mniejsza
 • wątroba, żyła wrotna
 • żołądek, śledziona
 • nerka, pęcherz
 • przepona
 • autonomiczny układ nerwowy
 • żyły okołokorzeniowe kręgosłupa ( drenaż ), żyła główna dolna, żyła nieparzysta
 • aorta, pień trzewny
 • unaczynienie tętnicze kręgosłupa i trzewne

Dzień 2:

I. TECHNIKI - DYSFUNKCJE SOMATYCZNE cd. - PRAKTYKA

1. Lumbago mięśniowe i stawowe ( zespół proprioceptywny )

 • jednostka dolna w stanie ostrym i przewlekłym-globalne techniki powięziowe
 • manipulacje HVLA w rejonie lędźwiowym

II.TRZEWIA – TEORIA i PRAKTYKA

1. Anatomia i funkcja w organizmie

2. Topografia i palpacja narządów trzewnych

3. Klinika wykluczająca ( objawy Blumberga, Cullena, Goldflama itp. ) - Red flags

4. Diagnostyka funkcjonalna

 • Testy napięciowe dotyczące trzewi ( zawartość ) i ściany ( system mięśniowo-szkieletowy )

5. Techniki trzewne ( Techniki bezpośrednie i pośrednie )

 • żołądek ( krzywizna mniejsza, odźwiernik )
 • przepuklina żołądkowo-przełykowa
 • wątroba i pęcherzyk żółciowy
 • zwieracz Oddiego, zagięcie dwunastniczo-czcze
 • zastawka kretniczo-kątnicza
 • nerka

Dzień 3:

I. TRZEWIA cd. - PRAKTYKA

 • śledziona
 • sieć większa

II. MIEDNICA - PRAKTYKA

 • normalizacja k. krzyżowej – technika powięziowa
 • dystrakcja L5/S1
 • kość biodrowa – manipulacje stawowe HVLA
 • spojenie łonowe
 • przepona miednicy
 • k. guziczna
 • pęcherz ( cięciwa łuku )

Master kurs II: Miejsca skrzyżowań napięć - punkty kluczowe w terapii manualnej.

Czas trwania: 18 godzin

Prowadzący: dr n. med. Marian Majchrzycki, DO

Kurs jest skierowany do:

 • terapeutów manualnych,
 • fizjoterapeutów,
 • osteopatów,
 • chiropraktyków,
 • wszystkich specjalistów zajmujących się leczeniem za pomocą rąk.

Cel: W czasie kursu przedstawiona zostanie szczegółowa diagnostyka dysfunkcji kluczowych miejsc skrzyżowań napięć powstających w ciele człowieka. Punkty te pomagają skuteczniej i szybciej leczyć pacjenta z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniami ruchu. W czasie każdego kursu prowadzący przedstawi także propozycje leczenia zaczerpnięte z tradycyjnej medycyny tybetańskiej.

Program

Dzień 1:

Wybrane miejsca powyżej przepony, takie jak:

 • połączenie głowy i szyi,
 • przejście szyjno-piersiowe,
 • górny otwór klatki piersiowej,
 • klatka piersiowa, napięcia żebrowe i trzewne,
 • wybrane punkty w terapii barku.

Dzień 2:

Terapia poniżej przepony. Punkty kluczowe, między innymi:

 • wybrane narządy wewnętrzne podprzeponowe,
 • przejście piersiowo-lędźwiowe,
 • mięśnie biodrowo-lędźwiowe,
 • stawy biodrowe,
 • stawy kolanowe,
 • wybrane punkty na stopie.

Master kurs III: Mobilizacje trzewne w terapii manualnej.

Czas trwania: 30 godzin

Prowadzący:

 • dr n. med. Marian Majchrzycki, DO
 • mgr Dominika Kłębowska - Waszczak, DO

1. Pojęcia ogólne w terapii trzewnej

 • Historia manipulacji trzewnych
 • Pojęcie dysfunkcji
 • Hipotezy możliwości powstawania dolegliwości powiązanych z narządami wewnętrznymi
 • Funkcjonalne zaburzenia narządów wewnętrznych
 • Wskazania i przeciwskazania do wykonywania technik manipulacji wisceralnych
 • Ruchomość trzewna podczas oddychania
 • Powiązania narządów trzewnych z układem nerwowym
 • Powiązania między narządami trzewnymi
 • Powiązania narządów wewnętrznych z kręgosłupem
 • Rzutowanie dolegliwości z narządów trzewnych

2. Diagnostyka różnicowa narządów wewnętrznych dla potrzeb manipulacji trzewnych - badanie funkcjonalne

 • Badanie w kierunku wykluczenie patologii narządów wewnętrznych
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna wybranych narządów wewnętrznych
 • Badanie elastyczności tkanek w kierunku ułatwionym i dysfunkcji
 • Badanie manualne: powierzchowne jamy brzusznej ( z podziałem na ćwiartki - napięcie powięziowe )
 • Badanie ruchomości i elastyczności narządów
 • Testy indukcji

3.TECHNIKI

 • mobilizacja narządów wewnętrzych
 • mobilizacja powięziowa narządów
 • techniki globalne jamy brzusznej ( wielki manewr brzuszny, normalizacja sieci większej, test mobilności )
 • manipulacje i mobilizacja kręgosłupa proponowane w leczeniu dysfunkcji trzenych

4. Struktury omawiane na kursie

 • Wątroba i pęcherzyk żółciowy: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Żołądek i przełyk: anatomia fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Dwunastnica i jelito cienkie: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Jelito grube: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Układ moczowo-płciowy: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Przepona: anatomia, fizjologia, topografia, unerwienie, połączenia z innymi narządami wewnętrznymi i narządem ruchu. Techniki manualne.
 • Mięsień biodrowo-lędźwiowy : anatomia, rola w powstawaniu dysfunkcji trzewnych połączenia z narządami wewnętrznymi. Techniki manualne.
 • Przepona dna miednicy. Rola w powstawaniu dysfunkcji trzewnych - połączenia z narządami wewnętrznymi. Techniki rozluźniania.
Short Master Course

Short Master Course. Praktyczne warsztaty terapii manualnej.

Czas trwania każdego z SHORT MASTER COURSE: 3 godz.

Prowadzacy: Dr Marian Majchrzycki, DO

Idea: Short Master Course to krótkie, praktyczne i intensywne, spotkania, które pobudzą Was do myślenia. To proste i skuteczne podejście do rozwiązania problemów - dolegliwości pacjenta. Proponuję: niewiele teorii, trochę diagnostyki, dużo anatomii palpacyjnej i przede wszystkim techniki manualne leczące przyczyny dolegliwości.

W czasie zajęć:

 • poznasz możliwe przyczyny dolegliwości pacjenta,
 • dowiesz się jak przeprowadzić badanie dysfunkcyjnej okolicy,
 • nauczysz się odnajdywać najważniejsze struktury anatomiczne,
 • nauczysz się jak wyleczyć pacjenta za pomocą terapii manualnej i podstawowych ćwiczeń.

Short Master Course są przeznaczone dla tych, którzy rozpoczynają swoją karierę w terapii manualnej i doświadczonych praktyków, którzy chcą poznać proste podejście do leczenia pacjentów swoimi rękami i ćwiczeniami.

Zapraszam:

 • fizjoterapeutów,
 • osteopatów,
 • chiropraktyków,
 • lekarzy,
 • masażystów,
 • studentów ww. kierunków.

Celem warsztatów jest pomoc i wsparcie terapeutów, żeby jeszcze lepiej leczyli pacjentów, przez to pomagali większej liczbie ludzi poprzez leczenie ich dolegliwościach bólowych i poprawę ich codziennego funkcjonowania.

Short Master Course I: Terapia bólu kręgosłupa lędźwiowego - to może być proste!

Bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej są najczęstszymi dolegliwościami, z którymi zgłaszają się pacjenci. Bóle mogą mieć charakter miejscowy lub promieniować do kończyny dolnej.

W czasie tego SHORT MASTER COURSE nauczysz się:

 • Jaki podejść do pacjenta z bólem pleców?
 • Gdzie zacząć - na plecach, biodrze, a może na stopie?
 • Jak wyleczyć pacjenta?

Wybrane zagadnienia warsztatu

 • Badanie funkcjonalne pacjenta, odszukiwanie dysfunkcji wpływających na dolegliwości
 • Jakie zadać pytania, by wyłapać patologie, których nie leczymy, jak być bezpiecznym w terapii?
 • Podejście osteopatyczne w leczeniu pacjenta
 • Badanie palpacyjne i ocena palpowanych struktur niezbędnych w diagnostyce i terapii
 • Wybrane techniki ( mięśniowo-powięziowe, manipulacje, mobilizacje stawowe, techniki naczyniowe czy techniki wisceralne ) w terapii dolnego odcinka kręgosłupa
 • Podstawowe ćwiczenia

Short Master Course II: Ból promieniujący do kończyny dolnej.

Bóle, w których występuje promieniowanie do kończyny dolnej często towarzyszą bólowi pleców. Przyczynę bólu można znaleźć w strukturach okołokręgosłupowych lub na obwodzie. A może tu i tu?

W czasie tego SHORT MASTER COURSE nauczysz się:

 • Co może być przyczyną dolegliwości pacjenta: dysk, mięśnie pośladkowe, nerw kulszowy, nerw skórny boczny uda czy inny?
 • Jak to zbadać, gdzie zacząć?
 • Szukać powierzchownie, podskórnie czy palpować głęboko?

Wybrane zagadnienia warsztatu

 • Badanie funkcjonalne pacjenta, odszukiwanie dysfunkcji wpływających na dolegliwości
 • Jakie zadać pytania, by wyłapać patologie, których nie leczymy, jak być bezpiecznym w terapii?
 • Podejście osteopatyczne w leczeniu pacjenta
 • Badanie palpacyjne i ocena palpowanych struktur niezbędnych w diagnostyce i terapii
 • Wybrane techniki ( mięśniowo-powięziowe, manipulacje, mobilizacje stawowe, techniki naczyniowe czy techniki wisceralne ) w terapii dolnego odcinka kręgosłupa
 • Podstawowe ćwiczenia

Short Master Course III: Ból barku. Połączenia tułowia z kończyną górną.

Obręcz barkowa to połączenie tułowia z kończyną górną. Zanim dokładnie zbadamy bark należy przyjrzeć się kręgosłupowi szyjnemu, piersiowemu oraz kończynie górnej. Ważne jest również zwrócenie uwagi na rzutowanie dolegliwości z trzewi klatki piersiowej oraz brzucha. Obręcz barkowa to głowa kości ramiennej, wyrostek barkowy, łopatka, wyrostek kruczy, połączenie z mostkiem, żebrami odcinkiem szyjnym piersiowym, kilka stawów, więzadeł i mnóstwo mięśni. To także wiązki naczyniowo-nerwowe odpowiadające za funkcjonowanie kończyny górnej i klatki piersiowej.

W czasie tego SHORT MASTER COURSE nauczysz się:

 • Jaki podejść do pacjenta z bólem barku?
 • Gdzie zacząć - na plecach, szyi, a może na wątrobie?
 • Jak odnaleźć i rozluźnić mięśnie, uruchomić stawy?
 • Jak wyleczyć pacjenta?

Wybrane zagadnienia warsztatu

 • Badanie funkcjonalne pacjenta, odszukiwanie dysfunkcji wpływających na dolegliwości
 • Jakie zadać pytania, by wyłapać patologie, których nie leczymy, jak być bezpiecznym w terapii?
 • Podejście osteopatyczne w leczeniu pacjenta
 • Badanie palpacyjne i ocena palpowanych struktur niezbędnych w diagnostyce i terapii
 • Wybrane techniki ( mięśniowo-powięziowe, manipulacje, mobilizacje stawowe, techniki naczyniowe czy techniki wisceralne ) w terapii obręczy barkowej
 • Podstawowe ćwiczenia

Short Master Course IV: Szyja - ból karku, zawianie czy whiplash?

Bóle okolicy szyjnej są częste. Mogą być miejscowe lub z promieniowaniem do kończyny górnej. Pojawiają się rano po spaniu na niewygodnej poduszce, po pracy przed komputerem czy po długim wpatrywaniu się w telefon.

W czasie tego SHORT MASTER COURSE nauczysz się:

 • Jaki podejść do pacjenta z bólem odcinka szyjnego?
 • Od czego zacząć - mięśni, stawów czy więzadeł?
 • Jakie techniki są najbezpieczniejsze, a których unikać?
 • Jak wyleczyć pacjenta?

Wybrane zagadnienia warsztatu

 • Badanie funkcjonalne pacjenta, odszukiwanie dysfunkcji wpływających na dolegliwości
 • Jakie zadać pytania, by wyłapać patologie, których nie leczymy, jak być bezpiecznym w terapii?
 • Podejście osteopatyczne w leczeniu pacjenta
 • Badanie palpacyjne i ocena palpowanych struktur niezbędnych w diagnostyce i terapii
 • Wybrane techniki ( mięśniowo-powięziowe, mobilizacje stawowe, techniki naczyniowe czy techniki wisceralne ) w terapii okolicy szyjnej kręgosłupa
 • Podstawowe ćwiczenia

Short Master Course V: Kolano - ból, obrzęk, utrata funkcji.

Kolano to jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych stawów do leczenia. Spotykam w gabinecie pacjentów po urazach w obrębie kolana, z uszkodzeniem więzadeł, łąkotek czy zmianami zwyrodnieniowymi. Zajmuje się pacjentami z bólem po stronie przyśrodkowej, bocznej lub pod rzepką. Częsta przyczyną dolegliwości są napięcia mięśniowo-powięziowe, utrata ruchomości stawowej i powtarzające się przeciążenia oraz urazy.

W czasie tego SHORT MASTER COURSE nauczysz się:

 • Jaką terapię zastosować, gdy pacjent ma kolano biegacza, kolano skoczka czy kolano kinomana?
 • Jak odnaleźć i rozluźnić struktury powodujące ból kolana?
 • Jak uruchomić staw i jak wyleczyć pacjenta?

Wybrane zagadnienia warsztatu

 • Badanie funkcjonalne pacjenta, odszukiwanie dysfunkcji wpływających na dolegliwości
 • Jakie zadać pytania, by wyłapać patologie, których nie leczymy, jak być bezpiecznym w terapii?
 • Podejście osteopatyczne w leczeniu pacjenta
 • Badanie palpacyjne i ocena palpowanych struktur niezbędnych w diagnostyce i terapii
 • Wybrane techniki: mięśniowo-powięziowe, manipulacje, mobilizacje stawowe i techniki naczyniowe w terapii kolana
 • Podstawowe ćwiczenia

Short Master Course VI: Stopa - skręcenie kostki, ostroga piętowa czy rozcięgno podeszwowe.

Stopa to podpora ludzkiego ciała, kontakt z podłożem, nasze uziemienie. Zaburzenia, ból, dysfunkcje w obrębie stopy zmieniają układ naszego ciała. Wpływają na statykę oraz dynamikę ruchu. Mogą spowodować ból kolana, biodra, kręgosłupa czy nawet głowy. Najczęstsze dolegliwości na które skarży się pacjent w obrębie stopy to ostroga piętowa, ból rozcięgna podeszwowego czy stany pourazowe. W gabinetach mamy pacjentów z bólem i obrzękiem po skręceniu stawu skokowego, po nieprawidłowym kopnięciu piłki czy zeskoczeniu na nierówną nawierzchnię.

W czasie tego SHORT MASTER COURSE nauczysz się:

 • Jaki podejść do pacjenta po skręceniu stawu skokowego?
 • Gdzie zacząć terapię po skręconej kostce?
 • Jak odnaleźć i rozluźnić mięśnie powodujące ból pięty, jak uruchomić stawy i jak wyleczyć pacjenta?

Wybrane zagadnienia warsztatu

 • Badanie funkcjonalne pacjenta, odszukiwanie dysfunkcji wpływających na dolegliwości
 • Jakie zadać pytania, by wyłapać patologie, których nie leczymy, jak być bezpiecznym w terapii?
 • Podejście osteopatyczne w leczeniu pacjenta
 • Badanie palpacyjne i ocena palpowanych struktur niezbędnych w diagnostyce i terapii
 • Wybrane techniki: mięśniowo-powięziowe, manipulacje, mobilizacje stawowe i techniki naczyniowe w terapii stopy
 • Podstawowe ćwiczenia

Zapisz się na Short Master Courses

Zgłoś się na kurs.

Poznań

Kraków

Lublin

Bydgoszcz