Publikacje

Nasze publikacje
  • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W. Od diagnozy do terapii - przebieg konsultacji w gabinecie terapeuty manualnego. Cz. 1. Wywiad wykluczający. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja, 2014.
  • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Diagnostyka różnicowa i leczenia manualne w dolegliwościach bólowych kompleksu barkowego. Cz.2. Badanie i przypadki kliniczne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011.
Reszta
  • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Dysfunkcje tkanek miękkich w bólach okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2012:24:40-42.
  • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Diagnostyka różnicowa i leczenia manualne w dolegliwościach bólowych kompleksu barkowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2011:20:34-37.
  • Majchrzycki M., Hoffmann M.,: Postępowanie osteopatyczne w ostrych stanach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu". Materiały Naukowe Konferencji, Poznań, 6-7 V 2010, s. 18.
  • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Postępowanie osteopatyczne w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Pod red.: Juliusza Hubera, Marcina Wytrążka, Aleksandra Kabscha, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, s. 59- 66.
  • Majchrzycki M., Hoffmann M., Marszałek S.: Selected Osteopathic Techniques in Low Back Pain Treatment. Dysfunctions of the Locomotor System. Ed. M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur. Poznań, 2010.