Publikacje

Nasze publikacje
 • Majchrzycki M. Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja, 2018.
 • Majchrzycki M. Osteopatyczne techniki funkcjonalne. Technika napięcia i przeciwnapięcia oraz technika ułatwionego pozycyjnego rozluźniania. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja, 2017.
 • Majchrzycki M. Osteopatia i powięź. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja, 2016.
 • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W. Od diagnozy do terapii - przebieg konsultacji w gabinecie terapeuty manualnego. Cz. 1. Wywiad wykluczający. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja, 2014.
 • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Diagnostyka różnicowa i leczenia manualne w dolegliwościach bólowych kompleksu barkowego. Cz.2. Badanie i przypadki kliniczne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011.
Reszta
 • Majchrzycki M. ( redakcja naukowa wydania polskiego ) - Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok - szyja, tułów, kończyna górna, kończyna dolna / Serge Tixa. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2017
 • Majchrzycki M. ( redakcja naukowa wydania polskiego ) - Przewodnik po osteopatii wisceralnej. T. 1-2. / Red.: T. Liem, T. K. Dobler, M. Puylaert. Wrocław : MedPharm Polska, 2017
 • Majchrzycki M. Ćwiczenia okolicy lędźwiowo-krzyżowej - zalecane w ostrej fazie bólowej. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja 2016
 • Majchrzycki M. Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii i terapii manualnej. Podstawowe badanie neurologiczne - badanie czucia. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja 2016
 • Majchrzycki M., Bodnar-Nanuś A. Osteopatia i terapia manualna w usprawnianiu osób starszych. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja 2016
 • Majchrzycki M. Rola przepony oddechowej w powstawaniu i utrwalaniu dysfunkcji narządu ruchu. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja 2015
 • Majchrzycki M. Terapia manualna narządów wewnętrznych. Dlaczego warto dotykać brzucha? Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja. 2015, nr 67, s. 42-44, il.
 • Majchrzycki M. i wsp. Application of osteopathic manipulative technique in the treatment of back pain during pregnancy. Ginekol Pol. 2015,86,3,224-228.
 • Kozinoga M., Majchrzycki M., Piotrowska S. Low back pain in women before and after menopause. Prz. Menopause. 2015 : R. 14, nr 3, s. 203-207,
 • Majchrzycki M., Kocur P., Kotwicki T. Deep tissue massage and nonsteroidal anti-inflammatory drugs for low back pain: a prospective randomized trial. Sci Word J. 2014 : Vol. 2014, art. ID 287597, [s. 1-7]
 • Marszałek S., Majchrzycki M., Golusiński W. Dysfunctions of the locomotor system. Physiotherapy in head and neck cancer. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2012; 111 s.
 • Majchrzycki M. i wsp. Postępowanie kinezyterapeutyczne u kobiet po operacjach ginekologicznych. Przegląd Menopauzalny. 2012:11(6):510-513.
 • Szymczak  M., Majchrzycki M., Stryla W., Marszałek S. Rehabilitation modes for patients with iliotibial band friction syndrome. Issue Rehab. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2012:1:39-48.
 • Napięcia mięśniowe. Od diagnostyki do leczenia Gilles Péninou, Serge Tixa Red. nauk. tł.: Marian Majchrzycki. Wydaw. Lek. PZWL, Warszawa, 2012
 • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Dysfunkcje tkanek miękkich w bólach okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2012:24:40-42.
 • Marszałek S., Majchrzycki M., Golusiński W.: Dysfunctions of the Locomotor System 2/ 2011.
 • Majchrzycki M., Marszałek S., Lipiec J., Kulczyk A.: The use of core stabilization exercises in postoperative patients with head and neck cancer.
 • Dysfunctions of the Locomotor System 2/ 2011. Ed. S. Marszałek, M. Majchrzycki, W. Golusinski Poznań, 2011; 90-103.
 • Gołębiewski P., Majchrzycki M., Warzecha D, Brodowiak M.: Breathing therapy as a support in the process of rehabilitation. In: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy.
 • Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznan, 2011: 172-180.
 • Majchrzycki M., Piotrowska S.: Headaches - manual treatment of myofascial tension. In: Physiotherapy theory and practice.
 • Ed. by: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki. Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011: 101-111.
 • Banaś A., Majchrzycki M., Stryła W., Warzecha D., Brodowiak M.: Rehabilitation after ankle joint injuries. In: Physiotherapy theory and practice. Ed. by: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki.
 • Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011: 139-149.
 • Bodnar-Nanuś A., Majchrzycki M.: Możliwości wykorzystania zabiegów manualnych i technik osteopatycznych w usprawnianiu osób starszych. W: Różne oblicza starości ( red. ) K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska. Poznań, 2011.
 • Majchrzycki M., Hojan K., Zastosowanie wybranych technik osteopatycznych w kompleksowej rehabilitacji chorych z rakiem piersi. W: Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Poznań 2011.
 • Wieja J., Majchrzycki M., Warzecha D. „Aktywna" blizna jako główny czynnik dolegliwości bólowych – analiza na przykładzie 68-letniej pacjentki po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. W: Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Poznań 2011.
 • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Diagnostyka różnicowa i leczenia manualne w dolegliwościach bólowych kompleksu barkowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2011:20:34-37.
 • Majchrzycki M., Hoffmann M.,: Postępowanie osteopatyczne w ostrych stanach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu". Materiały Naukowe Konferencji, Poznań, 6-7 V 2010, s. 18.
 • Majchrzycki M. i wsp: Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży. Ginek. Pol., 2010, T. 81, nr 11, s. 851-855.
 • Majchrzycki M i wsp. : Terapia oddechowa - wspomaganie leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Pod red.: Juliusza Hubera, Marcina Wytrążka, Aleksandra Kabscha, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, s. 87- 97
 • Majchrzycki M., Stryła W. Rola tkanek miękkich – mięśni, więzadeł w powstawaniu dolegliwości bólowych odcinka ledźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Przegląd nauk o zdrowiu. 1/2010, Poznań, 2010, s. 96-10.
 • Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Postępowanie osteopatyczne w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Pod red.: Juliusza Hubera, Marcina Wytrążka, Aleksandra Kabscha, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, s. 59- 66.
 • Majchrzycki M., Hoffmann M., Marszałek S.: Selected Osteopathic Techniques in Low Back Pain Treatment. Dysfunctions of the Locomotor System. Ed. M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur. Poznań, 2010.
 • Ciechomski J., Majchrzycki M.: Use of Osteopathic Techniques in treatment of Lymphatic Dysfunction. Dysfunctions of the Locomotor System. Ed. M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur. Poznań, 2010.
Hojan K., Majchrzycki M.: Zastosowanie terapii manualnej w usprawnianiu narządu ruchu u kobiet leczonych z raka piersi. Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Red.: Aleksander Kabsch, Juliusz Huber. Poznań, Ośrodek Wydaw. Nauk., Zeszyty Promocji Rehabilitacji., Z. 4. 2009,