Terapia manualna

Kurs trwa 120 godzin. Podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym. Na zakończenie kursu, po zdanym egzaminie klinicznym, uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Kurs ma akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Organizator:

 • Lublin - Fizjoactiv
 • Kraków - Med Coach
 • Poznań, Bydgoszcz i Warszawa - Odnova

Moduł 1

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego. ( 25 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Miednica, kręgosłup lędźwiowy, udo

Struktury kostne

Tył miednicy

 • grzebień biodrowy
 • kolec biodrowy tylny górny
 • staw krzyżowo-biodrowy
 • grzebień krzyżowy
 • staw krzyżowo-guziczny
 • kość guziczna
 • kąt dolno-boczny kości krzyżowej
 • guz kulszowy
 • krętarz większy
 • guzek biodrowy

Przód miednicy

 • kolec biodrowy przedni górny
 • kolec biodrowy przedni dolny
 • kość łonowa
 • guzek łonowy
 • spojenie łonowe
 • krawędź dolna kości łonowej

Kręgosłup lędźwiowy

 • wyrostki kolczyste L1-L5, S1
 • przestrzenie międzykolczyste L1-L5/S1
 • XII żebro
 • wyrostki poprzeczne

Udo

 • górna krawędź rzepki

Struktury więzadłowe

 • w. krzyżowo-biodrowe
 • w. biodrowo-lędźwiowe
 • w. krzyżowo-guzowe
 • w. nadkolcowe
 • w. pachwinowe

Struktury mięśniowe

Tył miednicy

 • m. pośladkowy wielki
 • m. pośladkowy średni
 • m. pośladkowy mały
 • m. naprężacz powięzi szerokiej
 • m. gruszkowaty

Przód miednicy

 • m. prosty brzucha
 • pasmo biodrowo-piszczelowe
 • m. krawiecki
 • ścięgno m. prostego uda

Kręgosłup lędźwiowy

 • m. prostownik grzbietu
 • m. czworoboczny lędźwi

Przednia strona uda

Trójkąt udowy ( Trójkąt Scarpa )

 • m. krawiecki
 • m. przywodziciel długi
 • m. grzebieniowy
 • m. biodrowo-lędźwiowy
 • powięź sitowa

Trójkąt czworogłowy

 • brzeg przedni pasma biodrowo-piszczelowego
 • m. prosty uda
 • m. obszerny przyśrodkowy
 • m. obszerny boczny
 • ścięgno m. prostego uda

Tylna strona uda

 • brzeg tylny pasma biodrowo-piszczelowego
 • wspólne ścięgno m. kulszowo-goleniowych na guzie kulszowym
 • m. dwugłowy uda
 • ścięgno m. dwugłowego uda
 • m. smukły
 • ścięgno m. półścięgnistego,
 • ścięgno m. półbłoniastego
 • m. półbłoniasty
 • m. przywodziciel wielki
 • m. obszerny boczny
 • głowa krótka m. dwugłowego uda

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • nerw kulszowy
 • nerw udowy
 • nerw pośladkowy górny
 • nerw pośladkowy dolny
 • nerw skórny pośladkowy górny
 • nerw skórny pośladkowy dolny
 • nerw skórny pośladkowy przyśrodkowy
 • nerw skórny boczny uda
 • nerw skórny tylny uda
 • żyła udowa
 • tętnica udowa
 • węzły chłonne
PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Niespecyficzne bóle krzyża

 • ostre niespecyficzne bóle lędźwiowo-krzyżowe (lumbago)
 • bóle przewlekłe lędźwiowo-krzyżowe

Anomalie wrodzone: kręgi przejściowe ( sakralizacja, lumbalizacja ), rozszczep kręgosłupa ( Spina bifida occulta ), sztywność lub nadmierna wiotkość, pogłębione krzywizny kręgosłupa, inwersje ( odwrócenie ) krzywizn kręgosłupa

Anomalie nabyte: skoliozy, choroba Scheuermana, Kręgozmyk, Kręgozmyk rzekomy Junghansa, Zwyrodnienie kręgowo-dyskowe, Dyskopatia, Radikulopatie, Choroba Forestiera, Zespół Baastrupa, Stenoza kanału kręgowego, Patologie stawu biodrowego, kolanowego i stopy, Następstwa urazów, złamań i infekcji

Specyficzne bóle krzyża

Wtórne bóle krzyża pochodzenia pozakręgowego

 • choroby układu moczowego
 • choroby ginekologiczne
 • choroby układu pokarmowego
 • choroby naczyniowe
 • choroba wirusowa

Specyficzne bóle krzyża pochodzenia kręgosłupowego

 • spondyloartropatie ( Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa, Odczynowe zapalenie stawów, choroba Reitera, Łuszczycowe zapalenie stawów, Zapalenie stawów w przebiegu: colitis ulceroza, choroby Crohna, choroby Whipple'a )
 • infekcje i zapalenia krążka międzykręgowego
 • nowotwory
 • schorzenia kości ( osteoporoza, osteomalacja/krzywica, choroba Paget’a, nowotwory pierwotne i wtórne )

Czerwone flagi

Miednica

Staw krzyżowo-biodrowy

Diagnostyka różnicowa problemów pochodzących od stawu krzyżowo - biodrowego

Ból spojenia łonowego – pubialgia

Coccygodynia

Zespół m. gruszkowatego

Entezopatie ( m. przywodziciel długi, m. prosty brzucha, m. prosty uda, m. krawiecki, m. biodrowo-lędźwiowy, mm. okołokrętarzowe )

Przyczyny trzewne bólu w obrębie miednicy i biodra ( ginekologiczne, infekcyjne, naczyniowe, gastrologiczne, urologiczne )

Biodro

Najczęstsze schorzenia stawu biodrowego: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, Choroba Otto-Chrobaka, Reumatoidalne zapalenie stawów, Jałowa martwica głowy kości udowej, Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, Choroba Legg-Calve-Perthesa, Zapalania kości i stawu, Stan zwiększonego kąta antetorsji szyjki k. udowej, Biodro szpotawe, Zwichnięcie i dysplazja stawu biodrowego, Przemijające dziecięce zapalenie stawów, Choroba Pageta, Nowotwory.

Schorzenia okołostawowe

 • entezopatie
 • zapalenie kaletki krętarzowej
 • trzaskające biodro
PRAKTYKA

Protokól badania odcinka lędźwiowo-krzyżowego, stawu biodrowego i miednicy

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA
 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 • mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • mięsień biodrowo-lędźwiowy, bierne rozciąganie
 • mięsień biodrowo-lędźwiowy, pozycyjne rozluźnianie
 • mięsień lędźwiowy, hamowanie + poizometryczna relaksacja
 • mięsień biodrowy, pozycyjne rozluźnianie
 • tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do rotacji
 • tkanki okołokręgosłupowe, masaż funkcyjny do zgięcia bocznego
 • tkanki okołokręgosłupowe, odklejanie od wyrostków kolczystych m. prostownika grzbietu
 • tkanki okłokręgosłupowe, poizometryczna relaksacka mm. przykręgosłupowych do zgięcia
 • rozluźnianie powięzi powierzchownej pleców
 • rozluźnianie m. prostownika grzbietu, technika odruchowa
 • technika napięcie-przeciwnapięcie ( technika Jones’a ) dla odcinka lędźwiowego
 • technika FPR dla wzmożonego napięcia mięśniowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Miednica

 • staw krzyżowo-biodrowy, mobilizacja
 • mobilizacja ogólna + odwiedzenie i przywiedzenie
 • dysfunkcja kości biodrowej ku przodowi, mobilizacja
 • dysfunkcja kości biodrowej ku tyłowi, manipulacja i/lub mobilizacja
 • technika napięcie przeciwnapięcie dla kości krzyżowej
 • technika powięziowa dla kości krzyżowej

Spojenie łonowe

 • dekoaptacja spojenia łonowego

Przepona oddechowa

 • centrum ścięgniste przepony
 • część mięśniowa przepony
 • manipulacja z impulsem
 • odnogi przepony

Przepona miednicy

 • m. guziczny mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • mięśniowo powięziowe rozluźnianie okolicy guza kulszowego

Staw biodrowy

 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 • technika Jonesa dla przywodzicieli
 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do wyprostu
 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do zgięcia
 • ogólna mobilizacja: zgięcie, rotcje, odwiedzenie, przywiedzenie
 • relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji wewnętrznej
 • relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do rotacji zewnętrznej
 • rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna bocznej strony uda
 • rozciąganie oraz relaksacja poizometryczna wewnętrznej strony uda
 • trakcja w osi szyjki kości udowej
 • rozluźnianie tkanek - strony przyśrodkowej uda
 • terapia w bruzdach - przód uda
 • mobilizacja stawu biodrowego do przywiedzenia
 • mobilizacja tkanek - przód uda
 • mobilizacja oraz relaksacja poizometryczna stawu biodrowego do odwiedzenia

Moduł II

Kolano, stopa. Neurologia kliniczna. ( 25 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kolano

Kolano ( przedział przedni, zewnętrzny i wewnętrzny )

Elementy kostne

 • rzepka
 • guzowatość piszczeli
 • śródlinia piszczelowo-udowa
 • przedział łąkotkowy przyśrodkowy
 • kłykieć przyśrodkowy k. udowej
 • kłykieć przyśrodkowy piszczeli
 • nadkłykieć przyśrodkowy k. udowej
 • guzek przywodzicieli
 • kłykieć boczny k. udowej
 • kłykieć boczny k. piszczelowej
 • głowa strzałki
 • staw piszczelowo-strzałkowy górny
 • nadłykieć boczny k. udowej
 • guzek Gerdy

Elementy mięśniowo-więzadłowe

 • ścięgno m. czworogłowego uda
 • więzadło rzepki
 • ścięgna gęsiej stopy
 • ścięgno m. przywodziciela
 • więzadło poboczne piszczelowe
 • troczek przyśrodkowy rzepki
 • pasmo biodrowo-piszczelowe
 • ścięgno m. dwugłowego uda
 • więzadło poboczne strzałkowe
 • troczek boczny rzepki
 • mięsień prosty uda
 • mięsień obszerny boczny, przyśrodkowy

Kaletki

 • przedścięgnowa
 • podścięgnowa
 • ciało tłuszczowe Hoffa
 • kaletka nadrzepkowa
 • kaletka gęsiej stopy

Kolano ( przedział tylni )

Elementy kostne

 • głowa strzałki

Elementy mięśniowe i ścięgniste

  Trójkąt górny

  • m. dwugłowy uda
  • m. półścięgnisty

  Trójkąt dolny

  • głowa boczna i przyśrodkowa m. brzuchatego łydki

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • nerw strzałkowy
 • nerw piszczelowy
 • żyła i tętnica podkolanowa
 • węzły chłonne

Podudzie

Kostne punkty odniesienia

 • strona boczna strzałki
 • brzeg przedni kości piszczelowej
 • brzeg tylno-przyśrodkowy piszczeli
 • szyjka strzałki

Elementy mięśniowe strona przednia

 • mięsień piszczelowy przedni
 • mięsień strzałkowy długi
 • mięsień strzałkowy krótki
 • mięsień prostownik długi palców
 • mięsień prostownik długi palucha
 • m. brzuchaty łydki
 • m. płaszczkowaty
 • m. podeszwowy
 • m. podkolanowy
 • m. piszczelowy tylny
 • m. zginacz długi palucha
 • m. zginacz długi palców

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • żyła odpiszczelowa
 • żyła strzałkowa
 • nerw łydkowy
 • nerw strzałkowy

Staw skokowy

Kostne punkty odniesienia

 • kostka wewnętrzna
 • przedni brzeg końca dalszego piszczeli
 • kostka boczna
 • guzowatość kości łódkowatej
 • głowa kości skokowej
 • szyjka kości skokowej
 • bloczek kości skokowej
 • powierzchnia kostkowa boczna kości skokowej
 • powierzchnia kostkowa przyśrodkowa kości skokowej
 • śródlinia łódkowato-sześcienna grzbietowa

Ścięgna

 • m. piszczelowy przedni
 • m. prostownik długi palucha
 • m. prostownik długi palców
 • m. strzałkowy trzeci
 • m. strzałkowy długi
 • m. strzałkowy krótki
 • m. piszczelowy tylny
 • m. zginacz długi palców
 • m. zginacz długi palucha

Więzadła

 • więzadło przyśrodkowe
 • więzadło boczne
 • troczek dolny mięśni prostowników

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • tętnica piszczelowa tylna
 • tętnica grzbietowa stopy
 • żyła odpiszczelowa
 • żyła odstrzałkowa
 • nerw strzałkowy głęboki
 • gałęzie nerwu strzałkowego powierzchownego
PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

Zespoły neurologiczne

 • piramidowe
 • pozapiramidowe
 • zespól móżdżkowy
 • objawy oponowe
 • polineuropatie
 • zespoły rdzeniowe
 • zespoły splotowe
 • zespoły pniowe
 • zespoły korzeniowe

Kolano

 • złamania, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia( np. złamania kości, uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł )
 • wady kolan
 • choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 • zapalenia stawu
 • jałowe martwice ( Choroba Sinding-Larsen’a, Choroba Osgood-Schlatter’a, Zapalenie kości i chrząstki oddzielające ( Choroba König’a )
 • chondromalacja rzepki
 • schorzenia tkanek miękkich ( zapalenie kaletek maziowych okolicy kolana, choroba ciała tłuszczowego Hoff’a )
 • choroby ścięgien ( zapalenie ścięgien gęsiej stopy ), choroba ścięgna mięśnia czworogłowego uda, choroba ścięgna mięśnia podkolanowego, choroba ścięgna pasma biodrowo-piszczelowego, choroba więzadła rzepkowego
  ( Jumper's knee ),zespół Pellegrini-Stieda,cysta podkolanowa)
 • uszkodzenie układu mięśniowego ( m. czworogłowy, m. dwugłowy uda, m. półbłoniasty, m. półścięgnisty, m. smukły, m. przywodziciel długi )

Nowotwory

Podudzie, staw skokowy i stopa

 • wady wrodzone i nabyte w obrębie stopy
 • etiologia zapalna ( Zapalenie kości łódkowatej stopy lub choroba Köhle’r’a, Choroba Sever’a, Choroba Freiberg’a-Köhler’a )
 • urazy ( złamania, skręcenia i zwichnięcia kostno - stawowe ), zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych
 • etiologia pourazowa ( Zespół zatoki stępu, algoneurodystrofia )
 • ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej
 • zapalenie ścięgien mięśni strzałkowych
 • zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • choroba Haglund’a
 • nerwiak Morton’a
 • choroby reumatyczne ( Dna moczanowa, RZS, Zespół Reiter’a )
 • choroby żył i tętnic
 • cukrzyca
PRAKTYKA

Protokół diagnostyczny

Kolano

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Staw skowy górny, staw skokowy dolny, kości stępu, śródstopie

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Neurologia kliniczna w terapii manualnej

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

PRAKTYKA

Techniki tkanek miękkich - Kolano, podudzie, staw skokowy i stopa ( mobilizacje tkanek, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, relakscja poizometryczna, techniki odruchowe )

Techniki stawowe

Kolano

 • technika ósemkowa
 • technika do przywiedzenia i odwiedzenia
 • mobilizacja rzepki
 • mobilizacja głowy strzałki
 • techniki ślizgowe

Staw skokowy górny

 • trakcja stawu skokowego górnego
 • dysfunkcja kości piszczelowej ku przodowi
 • dysfunkcja przednio-boczna kości skokowej
 • dysfunkcja kości strzałkowej ku przodowi

Staw skokowy dolny

 • ogólna mobilizacja kości piętowej
 • mobilizacje kości piętowej do koślawości/szpotawości
 • mobilizacje kości łódkowatej i sześciennej

Przodostopie

 • mobilizacje stawów przodostopia

Moduł III

Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. ( 23 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa

Kostne punkty odniesienia

 • wyrostek kolczysty kręgu C6
 • wyrostek kolczysty kręgu C7
 • wyrostek kolczysty kręgu Th1
 • wyrostki kolczyste kręgów od Th2 do Th12
 • wyrostki poprzeczne kręgów od Th1 do Th12
 • stawy żebrowo-poprzeczne
 • kąty żebrowe
 • pierwsze żebro
 • drugie żebro
 • pozostałe żebra
 • mostek:
  • wcięcie szyjne mostka
  • rękojeść mostka
  • trzon mostka
  • wyrostek mieczykowaty
  • kąt mostka
 • staw mostkowo-obojczykowy
 • połączenia żeber: chrzęstno – żebrowe, chrzęstno - mostkowe

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych
 • perforator przedni nerwu międzyżebrowego
 • perforator boczny nerwu międzyżebrowego
 • nerw piersiowy długi

Obręcz barkowa

Kostne punkty odniesienia

 • wyrostki kolczyste ( C6 do Th8 )
 • kąt dolny łopatki
 • brzeg przyśrodkowy łopatki
 • podstawa grzebienia łopatki
 • grzebień łopatki
 • kąt górno-przyśrodkowy łopatki
 • dół nadgrzebieniowy
 • dół podgrzebieniowy
 • kąt i szczyt wyrostka barkowego
 • staw barkowo-obojczykowy
 • wyrostek kruczy
 • głowa kości ramiennej
 • guzek większy i mniejszy kości ramiennej
 • bruzda międzyguzkowa

Elementy mięśniowe

 • mięsień piersiowy większy
 • mięsień piersiowy mniejszy
 • głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia
 • mięsień kruczo-ramienny
 • mięsień zębaty przedni
 • część barkowa mięśnia naramiennego
 • część obojczykowa mięśnia naramiennego
 • ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
 • mięsień czworoboczny
 • część grzebieniowa mięśnia naramiennego
 • mięsień najszerszy grzbietu
 • mięsień nadgrzebieniowy
 • mięsień podgrzebieniowy
 • mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
 • mięsień dźwigacz łopatki
 • głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia
 • m. obły mniejszy
 • m. obły większy
 • m. piersiowy większy
 • m. piersiowy mniejszy
 • m. kruczo-ramienny
 • m. dwugłowy – głowa króka
 • m. podłopatkowy

Kaletki maziowe

 • kaletka podbarkowa
 • kaletka podnaramienna

Elementy naczyniowo-nerwowe obręczy barkowej

 • tętnica podobojczykowa
 • nerw piersiowy długi
 • tętnica pachowa
 • żyła odpromieniowa
 • nerw pachowy
 • nerw pośrodkowy
 • nerw promieniowy
 • nerw mięśniowo-skórny

Węzły chłonne

 • nadobojczykowe
 • podobojczykowe
 • pachowe

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Obręcz barkowa

 • Złamania obojczyka
 • Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
 • Zwichnięcie w stawie mostkowo-obojczykowym
 • Zwichnięcie stawu ramiennego
 • Złamania kości ramiennej
 • Niestabilność stawu ramiennego
 • Zerwanie lub zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
 • Uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów
 • Zarastające zapalenie torebki stawowej ( bark zamrożony )
 • Zapalenie okołostawowe
 • Zapalenie kaletek
 • Zapalenie ścięgien stożka rotatorów
 • Choroby reumatyczne
 • Infekcyjne zapalenie stawów ( rzadkie )
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Neuropatie ( nerw nadłopatkowy, nerw pachowy, nerw piersiowy długi )
 • Bóle rzutowane z innych rejonów i narządów ciała
 • Nowotwory

Klatka piersiowa i odcinek piersiowy kręgosłupa

 • Choroby układu sercowo-naczyniowego
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby metaboliczne
PRAKTYKA

Protokół badania odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber

 • Wywiad, testy ortopedyczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Protokół badania obręczy barkowej

 • Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne (badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej)

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

Odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa

 • technika FRS i ERS w pozycji siedzącej
 • technika FRS ( TH5-TH8 ) w leżeniu przodem
 • manipulacja bilateralna – technika podwójnego podparcia

Techniki dla klatki piersiowej

 • dekompresja żeber
 • techniki energii mięśniowej dla żeber w stanie ostrym
 • techniki sektorowe klatki piersiowej
 • techniki normalizacji pierwszego żebra
 • techniki mięśniowo-powięziowe klatki piersiowej
 • techniki napięcia i przecinapięcia ( Jons’a )

Techniki obręcz barkowa

 • techniki energii mięśniowej dla stawu barkowo-obojczykowego i stawu mostkowo-obojczykowego
 • mobilizacja i manipulacja stawu mostkowo-obojczykowego
 • ogólne mobilizacje łopatki
 • normalizacja tkanek okolicy stawu ramiennego

Moduł IV

Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego. ( 23 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Kark

Kostne punkty odniesienia

 • guzowatość potyliczna zewnętrzna
 • kresa karkowa górna
 • wyrostek sutkowaty
 • grzebień potyliczny zewnętrzny
 • łuk tylny kręgu szczytowego
 • wyrostki kolczyste kręgów C2-C6
 • wyrostki stawowe tylne
 • masy boczne kręgu szczytowego
 • linia wyrostków poprzecznych

Elementy mięśniwe

 • m. czworoboczny
 • m. półkolcowy głowy
 • m. płatowaty głowy
 • m. płatowaty szyji
 • m. dźwigacz łopatki
 • m. podpotyliczne

Szyja

Kostne punkty odniesienia

 • kość gnykowa
 • rogi większe kości gnykowej
 • chrząstka tarczowata
 • chrząstka pierścieniowata
 • pierścienie tchawicy
 • żuchwa
 • kąt barkowy
 • obojczyk
 • pierwsze żebro
 • wcięcie szyjne mostka

Elementy mięśniowe

 • m. mostkowo -obojczykowo-sutkowy
 • m. pochyły przedni
 • m. pochyły środkowy
 • m. nadgnykowe:
  • brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego
  • m. żuchwowo-gnykowe
  • m. bródkowo -gnykowe
 • m.podgnykowe:
  • mostkowo-gnykowe
  • mostkowo-tarczowe
  • tarczowo-gnykowe
  • łopatkowo-gnykowy

Elementy więzadłowe

 • więzadło pierścienno -tarczowe
 • błona tarczowo-gnykowa

Elementy naczyniowo-nerwowe

 • tętnica potyliczna
 • tętnica podobojczykowa
 • tętnica szyjna wspólna
 • tętnica szyjna zewnętrzna
 • tętnica twarzowa
 • żyła szyjna zewnętrzna
 • nerw potyliczny większy Arnolda
 • splot szyjny zewnętrzny
 • nerw poprzeczny szyi
 • nerw uszny wielki
 • nerw potyliczny mniejszy
 • nerwy nadobojczykowe
 • pień splotu ramiennego
 • nerw błędny
 • nerw dodatkowy
 • nerw przeponowy

Węzły chłonne

PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Urazy

 • Podwichnięcia
 • Zwichnięcia
 • Stłuczenia
 • Złamania

Specyficzne urazy kręgosłupa szyjnego

 • złamanie Jeffersona C1
 • złamanie zęba obrotnika C2
 • złamanie wisielcze C2

Uszkodzenie Whiplash – smagnięcie biczem

Wady wrodzone

 • Zespół Klippla-Feila
 • Choroba Sprengla
 • Wklinowanie podstawne
 • Zespół Arnolda-Chiariego
 • Wrodzony kręcz szyi

Nowotwory

Spondyloartropatie

Zmiany infekcyjne

Choroby metaboliczne

 • Choroby układu kostnego: choroba Pageta, osteomalacja, osteoporoza
 • zespół Cushinga
 • Akromegalia
 • nadczynność tarczycy
 • nadczynność przytarczyc

Schorzenia reumatyczne

 • ZZSK
 • RZS
 • Kolagenozy

Gruźlica kości

Fibromialgia

Zespoły proprioceptywne

Zespoły neurologiczne

PRAKTYKA

Potokół diagnostyczny odcinka szyjnego kręgosłupa

Wywiad, testy klniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne
TECHNIKI
 • dysfunkcja typu ERS dla przejścia c/th
 • dysfunkcja typu FRS dla przejścia c/th
 • dysfunkcja typu ERS dla odcinka szyjnego ( środkowego )
 • dysfunkcja typu FRS dla odcinka szyjnego kręgosłupa ( środkowego )
 • dekompresja C0/C1
 • C0/C1 technika stawowa dysfunkcja w zgięciu bilateralna
 • C0/C1 techniki stawowe dysfunkcja w wyproście bilateralna
 • dysfunkcja typu FSR C0/C1
 • dysfunkcja ESR C0/C1
 • technika FPR C0/C1
 • m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy ( hamowanie i pozycyjne rozluźnianie )
 • kość gnykowa
 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie okolicy nadgnykowej
 • mm. pochyłe ( technika energii mięśniowej i mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 • m. czworoboczny ( technika energii mięśniowej i mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 • odruchowe techniki podpotyliczne
 • m. żwacz, m. skroniowy ( mięśniowo-powięziowe rozluźnianie )
 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie powięzi w obrębie szyi
 • techniki energii mięśniowej do wyprostu odcinka mm. przedkręgowe

Moduł V

Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Powtórki i klinika. Egzamin praktyczny. ( 24 godz. )

ANATOMIA PALPACYJNA

TEORIA

Ramię

Kostne punkty odniesienia

 • „v” naramienne
 • boczny brzeg kości ramiennej
 • przyśrodkowy brzeg kości ramiennej

Elementy mięśniowe

 • m. dwugłowy ramienia
 • m. ramienny
 • m. kruczo-ramienny
 • m. ramienno-promieniowy
 • m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
 • m. trójgłowy ramienia

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • tętnica ramienna
 • nerw promieniowy
 • gałązki skórne nerwu promieniowego
 • nerw pośrodkowy
 • nerw łokciowy
 • nerw mięśniowo-skórny

Łokieć

Kostne punkty odniesienia

 • nadkłykieć boczny kości ramiennej
 • nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
 • bruzda nerwu łokciowego
 • wyrostek łokciowy
 • brzeg tylny kości łokciowej
 • śródlinia stawowa ramienno – promieniowa
 • głowa kości promieniowej

Elementy mięśniowe

 • m. odwracacz

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • nerw promieniowy
 • nerw pośrodkowy
 • nerw łokciowy
 • tętnica ramienna

Przedramię

Kostne punkty odniesienia

 • brzeg tylny kości łokciowej
 • powierzchnia boczna kości promieniowej

Elementy mięśniowo-ścięgniste

 • m. nawrotny obły
 • ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia
 • m. dłoniowy długi
 • m. zginacz promieniowy nadgarstka
 • m. zginacz łokciowy nadgarstka
 • m. zginacz powierzchowny palców
 • m. ramienno – promieniowy
 • m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
 • m. prostownik promieniowy krótki nadgarstka
 • m. prostownik wspólny palców
 • m. prostownik łokciowy nadgarstka
 • m. odwodziciel długi kciuka
 • m. prostownik krótki kciuka

Nadgarstek

Kostne punkty odniesienia

 • koniec dolny kości promieniowej
 • wyrostek rylcowaty kości promieniowej
 • guzek Listera ( guzek grzbietowy kości promieniowej )
 • wyrostek rylcowaty kości łokciowej
 • kości nadgarstka – szereg bliższy:
  • kość łódeczkowata
  • kość księżycowata
  • kość trójgraniasta
  • kość grochowata
 • kości nadgarstka – szereg dalszy:
  • kość czworoboczna większa
  • kość czworoboczna mniejsza
  • kość główkowata
  • kość haczykowata

Elementy ścięgniste

 • tabakierka anatomiczna
 • ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka
 • ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka
 • ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka
 • ścięgno mięśnia ramienno – promieniowego
 • ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia dłoniowego długiego
 • ścięgno 3 i 4 mięśnia zginacza powierzchownego palców
 • ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka
 • ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców
 • ścięgno mięśnia prostownika palca wskazującego
 • ścięgno mięśnia prostownika palca małego
 • ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
 • troczek zginaczy nadgarstka

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • tętnica promieniowa
 • tętnica łokciowa
 • nerw łokciowy
 • nerw pośrodkowy

Ręka

Kostne punkty odniesienia

 • paliczki
 • stawy międzypaliczkowe
 • stawy śródręczno - paliczkowe

Elementy mięśniowo-ścięgniste

 • ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców
 • wyniosłość kłębu kciuka
 • ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka
 • wyniosłość kłębika
 • m. odwodziciel palca małego
 • ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców
 • ścięgno mięśnia prostownika palca małego

Elementy naczyniowo – nerwowe

 • powierzchowne żyły ręki
PRAKTYKA

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

TEORIA

Łokieć

Urazy łokcia

 • Złamania w obrębie stawu łokciowego
 • Zwichnięcie stawu łokciowego
 • Zwichnięcie głowy kości promieniowej
 • Podwichnięcie głowy kości promieniowej
 • Złamania kości przedramienia
 • Uszkodzenie dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego
 • Nadwyrężenie lub zerwanie więzadła pobocznego łokciowego
 • Zespół kanału łokciowego ( neuropatia n. łokciowego )
 • Neuropatia nerwu promieniowego PIN
 • Neuropatia nerwu pośrodkowego AIN
 • Zapalenie nadkłykcia bocznego ( łokieć tenisisty )
 • Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego ( łokieć golfisty )
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego
 • Zapalenie kaletki stawowej wyrostka łokciowego

Nowotwory

Schorzenia Reumatyczne

Bóle rzutowane z odcinka szyjnego

Bóle rzutowane ze stawu barkowego lub nadgarstka

Nadgarstek

Złamania

 • Złamanie nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej
  • złamanie Collesa ( mechanizm wyprostny )
  • złamanie Smitha ( mechanizm zgięciowy )
 • Złamanie kości nadgarstka
 • Złamania kości śródręcza i palców

Zerwanie ścięgien

Stany pourazowe

Niestabilność nadgarstka

Algoneurodystroficzne zespoły odruchowo-współczulne

Martwica kości nadgarstka

Stany zapalne

 • infekcyjne
 • procesy reumatyczne
 • w wyniku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych

Schorzenia ścięgien

 • Choroba De Quervaina
 • Zapalnie przyczepu ścięgna mięśnia ramienno-promieniowego
 • Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni prostowników lub mięśni zginaczy nadgarstka
 • Zapalenie przyczepu ścięgnistego mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
 • Choroba Dupuytrena
 • Choroby metaboliczne
  • polineuropatie ( cukrzyca )
  • nadczynność i niedoczynność tarczycy
  • niedoczynność przytarczyc ( tężyczka )
  • nadczynność przysadki mózgowej - Akromegalia

Zespoły korzeniowe i splotowe

Zespół kanału nadgarstka – neuropatia n. pośrodkowego

Zespół kanału Guyona - neuropatia n. łokciowego

Choroba Reynaud

Objaw Reynaud

Ganglion

Nowotwory

Zmiany zwyrodnieniowe stawów

Choroby reumatyczne

 • RZS
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • twardzina układowa

Zakażenia i infekcje w obrębie dłoni

 • zastrzał
 • ropowica
 • septyczne zapalenie stawu
PRAKTYKA

Protokół badania stawu łokciowego

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

Protokół badania nadgarstka i ręki

Wywiad, testy kliniczne, badanie funkcjonalne ( badanie palpacyjne, testy ruchomości – stawowej i tkankowej )

POŁĄCZENIA ANATOMICZNE, FUNKCJONALNE I KLINICZNE W CIELE

TEORIA

 • analiza połączeń mięśniowo-powięziowych
 • analiza połączeń neurologicznych, naczyniowych i trzewnych
 • aspekty emocjonalne

TECHNIKI

 • ogólna mobilizacja stawu łokciowego
 • mobilizacja i manipulacja głowy kości promieniowej ( dekompresja )
 • technika korekcji głowy kości promieniowej ku tyłowi
 • mobilizacja i manipulacja głowy kości promieniowej ku przodowi
 • technika energii mięśniowej do pronacji i supinacji przez wyrostek łokciowy
 • techniki tkanek miękkich dla ramienia i przedrmienia
 • techniki energii mięśniowej mięśni ramienia i przedramienia
 • mobilizacja kości nadgarstka
 • techniki tkanek miękkich dla kanału nadgarstka
 • mobilizacje kości nadgarstka ( ogólna, szeregu bliższego, szeregu dalszego, w kompresji )
 • korekcja ustawienia szeregu bliższego/dalszego kości nadgarstka
Terapia trzewna

Kurs trwa intensywne 4 dni. Poznasz kompleksowe podejście do tematyki terapii wisceralnej przez 36 godzin dydaktycznych pod okiem naszych dyplomowanych osteopatów.

 • osteopaci
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci manualni
 • lekarze

 • Omówienie zagadnień z zakresu anatomii fizjologii i najczęstszych patologii narządów wewnętrznych
 • Diagnostyka różnicowa wykluczająca w zakresie patologii narządów wewnętrznych
 • Opanowanie umiejętności anatomii palpacyjnej w zakresie narządów wewnętrznych: szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy
 • Diagnostyka i leczenie dysfunkcji wisceralnych
 • Analizy wzajemnych relacji pomiędzy dysfunkcją trzewną i somatyczną
 • Strategia terapii dysfunkcji trzewno-somatycznych

 • Poznasz zasady osteopatii trzewnej i jej zastosowanie w codziennej praktyce
 • Nauczysz się w jaki sposób łączyć dysfunkcje wisceralne z zaburzeniami w układzie mięśniowo - szkieletowym oraz czaszkowo - krzyżowym
 • Jak lokalizować dysfunkcje trzewną w ciele pacjenta
 • Diagnostyki funkcjonalnej dysfunkcji trzewnych i somatycznych kolumna ciśnień, przenoszenie się napięć w ciele)
 • Nauczysz się osteopatycznych technik wisceralnych oraz jak wpleść je w terapię systemu mięśniowo – szkieletowego
 • Nauczysz się osteopatycznych technik powięziowych (funkcjonalnych) mających wpływ na narządy wewnętrzne
 • Dowiesz się co zmienić w codziennym zachowaniu pacjenta, aby utrzymać dobry efekt terapeutyczny - Edukacja pacjenta (zmiana stylu życia, eliminacja niewłaściwych nawyków)

 • Zespołem jelita drażliwego (IBS)
 • Refluksem żołądkowo – przełykowym
 • Wysiłkowym nietrzymaniem moczu
 • Bolesnymi miesiączkami
 • Astmą i POCHP
 • Alergią
 • Osłabioną odpornością
 • Z objawami nadciśnienia wrotnego np. żylakami odbytu...
 • Insulinoopornością
 • Przewlekłym stresem
 • Przewlekłym zmęczeniem
 • Niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFL)
 • Zapaleniem okołostawowym, ostrymi i przewlekłymi bólami kręgosłupa, zespołami korzeniowymi np. rwą kulszową i barkową oraz bólami mięśniowymi i stawowymi powiązanymi z zaburzeniami trzewnymi

 • Duża dawka wiedzy klinicznej
 • Konkretne umiejętności w zakresie palpacji, diagnostyki różnicowej i analizy objawów dotyczących dysfunkcji wisceralnych i ich wpływie na układ mięśniowo – szkieletowy
 • Konkretna strategia leczenia w zakresie powiązań trzewnych i mięśniowo – szkieletowych
 • Aby zwiększyć skuteczność pracy z pacjentem

Organizator:

 • Warszawa i Kraków - Med Coach
 • Poznań - Odnova

CZĘŚĆ NADPRZEPONOWA


W czasie tej części szkolenia szczególnie poruszone zostaną takie kliniczne aspekty leczenia manualnego jak: kręcz karku, dyskopatia szyjna, rwa barkowa, zespół górnego otworu klatki piersiowej, konflikt podbarkowy w stanie ostrym i przewlekłym, neuralgia międzyżebrowa oraz dorsalgia w powiązaniu z dysfunkcjami wisceralnymi.
W czasie seminarium zajmiemy się również wspomaganiem leczenia takich jednostek chorobowych jak zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, POCHP, astma oskrzelowa, wspomaganiem układu odpornościowego i sercowo - naczyniowego oraz pracą z pacjentami po zabiegach chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej.

Wprowadzenie

  1. Powiązania dysfunkcji trzewnych z bólami rejonu kręgosłupa szyjnego, piersiowego oraz barku - WYKŁAD
 • unerwienie współczulne i przywspółczulne (AUN)
 • żylne, tętnicze, limfatyczne i nerwy obwodowe
 • odruchy trzewno-trzewne, trzewno-somatyczne i somatyczno-trzewne
 • górny odcinek szyjny (C0/C1/C2)
 • powiązania czaszkowe oraz łańcuchy mięśniowo-powięziowe
 • powiązania trzewno-trzewne (sąsiedztwo, system więzadłowy)
  - tarczyca
  - tchawica
  - serce i osierdzie
  - grasica
  - oskrzela
  - płuca i opłucna
  - przewód piersiowy
  - przełyk
  - śródpiersie
 • unaczynienie tętnicze kręgosłupa
 • żyły okołokorzeniowe kręgosłupa szyjnego i piersiowego (drenaż), żyła główna górna, żyła nieparzysta
 • aorta, łuk aorty, pień ramienno-głowowy
 • kąty żylne
  1. Diagnostyka funkcjonalna – PRAKTYKA
 • Testy napięciowe dotyczące trzewi (zawartość) i systemu mięśniowo-szkieletowego (ściana)

I. Klinika rejonu szyjnego

  1. Klasyfikacja dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego i barku oraz czerwone flagi - WYKŁAD
  2. Protokół diagnostyczny – PRAKTYKA
  3. - Testy kliniczne i ocena funkcjonalna (trzewna i somatyczna)
   - Badanie neurologiczne - praktyka (czucie, siła, odruchy, objaw Lhermitte’a, objawy oponowe, objawy piramidowe, lokalizacja uszkodzenia wynikająca z badania neurologicznego - czucie wstęgowe i pozawstęgowe)
  4. Terapia - PRAKTYKA
  5. - Kręcz karku i bóle przewlekłe
   - Techniki funkcjonalne (techniki BLT dla kręgosłupa szyjnego)
   - Techniki w skróceniu (stawowe i mięśniowe)

II. Klinika kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej (dysfunkcje somatyczne)

  1. Klasyfikacja dolegliwości bólowych kręgosłupa i klatki piersiowej oraz czerwone flagi – WYKŁAD
  2. Protokół diagnostyczny kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej – PRAKTYKA
  3. Terapia - PRAKTYKA
  4. - Neuralgia międzyżebrowa, dorsalgo
   - Techniki BLT dla kręgosłupa piersiowego
   - Stawy żebrowo-poprzeczne, żebrowo-kręgowe – dekompresja, drenaż
   - Techniki funkcjonalne dla żeber - BLT, techniki sektorowe
   - Połączenie chrzęstno-mostkowe – techniki funkcjonalne
   - Normalizacja nerwowo-mięśniowa przestrzeni międzyżebrowej

III. Górny otwór klatki piersiowej (TOS)

  1. Anatomia i klinika TOS oraz czerwone flagi - WYKŁAD
  2. Protokół diagnostyczny – PRAKTYKA
  3. Terapia – PRAKTYKA
   - obojczyk i pierwsze żebro (BLT, techniki Jones'a)
   - MOS, mm. pochyłe, czworoboczny, dźwigacz łopatki – techniki w skróceniu
   - normalizacja więzadeł kręgowo-opłucnowych
   - kąty żylne – drenaż
   - techniki stawowe dla rejonu C/Th - BLT

IV. Trzewia rejonu szyjnego i klatki piersiowej – teoria i praktyka

  1. Anatomia, fizjologia, patofizjologia
  2. Topografia i palpacja narządów trzewnych
  3. Diagnostyka wykluczająca – czerwone flagi
  4. Diagnostyka funkcjonalna - Testy napięciowe dotyczące trzewi (zawartość) i ściany (system mięśniowo-szkieletowy)
  5. Techniki trzewne (bezpośrednie i pośrednie)
  6. - tarczyca
   - tchawica
   - serce i osierdzie
   - grasica
   - oskrzela
   - płuca i opłucna
   - przewód piersiowy
   - przełyk
   - śródpiersie

CZĘŚĆ PODPRZEPONOWA


W tej części szkolenia szczególnie poruszone zostaną takie kliniczne aspekty leczenia manualnego jak: bóle lędźwiowe w stanie ostrym i przewlekłym, rwa kulszowa i udowa, neuralgia nerwu biodrowo – pachwinowego, biodrowo – podbrzusznego i płciowo – udowego, bóle rejonu miednicy i biodra.
Zajmiemy się również problemami refluksu żołądkowo – przełykowego (GERD),zaburzeniami trawienia, wzdęciami, zaparciami, nudnościami, żylakami odbytu, nawracającymi zapalenie pęcherza moczowego u kobiet, wysiłkowym nietrzymaniem moczu oraz funkcjonalnymi zaburzenia związane z płodnością i bólami miesiączkowymi, które są powiązane z dysfunkcjami wisceralnymi.

Wprowadzenie

  1. Powiązania dysfunkcji trzewnych z bólami rejonu lędźwiowego i miednicy - WYKŁAD
 • unerwienie współczulne i przywspółczulne (AUN)
 • żylne, tętnicze, nerwy obwodowe
 • odruchy trzewno-trzewne, trzewno-somatyczne i somatyczno-trzewne
 • powiązania z czaszką oraz łańcuchy mięśniowo-powięziowe
 • sieć większa i mniejsza
 • trzewno-trzewne (sąsiedztwo narządów, więzadła)
 • - wątroba, pęcherzyk żółciowy
  - żołądek, śledziona
  - nerka, pęcherz
  - macica, jajniki i jajowody
  - prostata
 • przepony w ciele
 • żyły okołokorzeniowe kręgosłupa lędźwiowego (drenaż), żyła główna dolna, żyła nieparzysta, system żyły wrotnej, zyły jajnikowe i jądrowe
 • Splot Batsona
 • pień trzewny

I. Klinika kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

  1. Klasyfikacja dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego i miednicy - czerwone flagi – WYKŁAD
  2. Badanie neurologiczne - PRAKTYKA
  3. - czucie
   - siła
   - odruchy
   - objawy piramidowe
   - lokalizacja uszkodzenia wynikająca z badania neurologicznego (czucie pozawstęgowe)
  4. Terapia - PRAKTYKA
 • BLT dla kręgosłupa lędźwiowego
 • techniki tkanek miękkich:
 • - iliopsoas
  - przepona
  - mięsień czworoboczny lędźwi
 • Miednica
 • - normalizacja k. krzyżowej i biodrowej – BLT
  - techniki LAS dla kompleksu miednica i biodro
  - spojenie łonowe
  - przepona miednicy
  - k. guziczna

II. Trzewia jamy brzuszne i miednicy – teoria i praktyka

  1. Anatomia, fizjologia i patofizjologia
  2. Topografia i palpacja narządów trzewnych
  3. Diagnostyka wykluczająca (objawy Blumberga, Cullena, Goldflama itp.) – czerwone flagi
  4. Diagnostyka funkcjonalna:
 • Testy napięciowe dotyczące trzewi (zawartość) i ściany (system mięśniowo-szkieletowy)
  1. Techniki trzewne - bezpośrednie i pośrednie
  2. - żołądek (krzywizna mniejsza, odźwiernik)
   - zbiornik mleczu
   - przepuklina żołądkowo - przełykowa
   - śledziona
   - sieć większa i mniejsza
   - wątroba i pęcherzyk żółciowy
   - dwunastnica, zagięcie dwunastniczo-czcze
   - trzustka
   - zastawka krętniczo-kątnicza
   - jelito grube i cienkie
   - nerka
   - macica, jajniki i jajowody
   - prostata

Przypadki kliniczne

Kurs trwa 3 dni. Otrzymasz kompleksowe podejście do tematyki przypadków klinicznych przez 27 godzin dydaktycznych pod okiem naszych doświadczonych i cenionych instruktorów – osteopatów, Marcina Hoffmanna i Włodzimierza Ciepały.

 • osteopaci
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci manualni
 • lekarze

 • Zajęcia mają w 90% charakter praktyczny, uzupełnione krótkimi wykładami wyjaśniającymi zastosowanie kliniczne danych technik osteopatycznych!
 • celem szkolenia jest zapoznanie z przypadkami klinicznymi, spotykanymi w codziennej pracy w gabinecie!
 • poddane analizie zostaną najczęstsze objawy pacjentów. Omówimy ich pochodzenie, zastanowimy się o czym świadczą, jak je interpretować oraz łączyć lub wykluczać podczas diagnostyki klinicznej w kontekście konkretnego pacjenta
 • poznasz szczegółowy wywiad oraz badanie przedmiotowe, celem przeprowadzenia diagnostyki różnicowej wykluczającej oraz ustalenia sposobu (planu) terapii
 • podczas analizy konkretnego przypadku uzyskasz wzajemne połączenia anatomiczne, biomechaniczne oraz ich związki z objawami, z którymi zgłasza się pacjent
 • na podstawie tej analizy zaproponujemy specyficzne techniki manualne w procesie leczenia lokalnego i globalnego. Przedstawimy pracę z pacjentem z użyciem technik strukturalnych i funkcjonalnych w obrębie kręgosłupa, stawów i powięzi oraz trzewnych, z wyjaśnieniem dlaczego w danym przypadku ten sposób leczenia wybraliśmy.

Organizator:

 • Kraków - Med Coach
 • Poznań, Bydgoszcz, Warszawa - Odnova

KLINIKA GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ (TOS)

1. Definicja TOS
2. Diagnostyka różnicowa
a) jednostki chorobowe – Red Flags
b) Test Adson’a, Test Eden’a, test Wright’a, test Roos’a
c) Test inhibicji w rejonie TOS
3. Testy funkcjonalne rejonu TOS, kręgosłupa szyjnego i piersiowego, stawu barkowego, klatki piersiowej

Propozycja terapii:

 • I i II żebro, obojczyk,
 • MOS, mm. pochyłe, czworoboczny, dźwigacz łopatki – techniki w skróceniu,
 • więzadła kręgowo – opłucnowe,
 • dźwigacz łopatki, mm.równoległoboczne, piersiowy mniejszy i m.podobojczykowy,
 • kąty żylne – drenaż.

KLINIKA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe – Red Flags
b) Dyskopatia szyjna i rwa szyjno-barkowa
c) Whiplash
d) Kręcz karku (stawowy i mięśniowy)
e) Uwięźnięcie n. dodatkowego
2. Testy funkcjonalne kręgosłupa szyjnego i piersiowego, stawu barkowego, klatki piersiowej

Propozycja terapii:

 • Techniki funkcjonalne - techniki BLT, FPR tech. Sjovitz’a
 • techniki drenażu okołokorzeniowego

KLINIKA KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe – Red Flags
b) Dorsalgo i neuralgia międzyżebrowa
2. Testy funkcjonalne rejonu obręczy barkowej, kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej

Propozycja terapii:

 • Dekompresja dla żeber i stawów żebrowo – poprzecznych,
 • BLT dla kręgosłupa piersiowego.

KLINIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ

A. Bark
1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe - Red Flags
b) Zapalenie okołostawowe (PHS)
c) Urazy ścięgien
d) Zarostowe zapalenie torebki stawowej
e) Uwięźnięcia nerwów obwodowych:(n. nadłopatkowy, n. grzbietowy łopatki, n. piersiowy długi, n. pachowy)
2. Testy funkcjonalne rejonu obręczy barkowej

Propozycja terapii:

 • Techniki w skróceniu stawowe i mięśniowe,
 • Techniki dla st. AC/SC i st. barkowy – BLT,
 • Techniki tkanek miękkich.

B. Łokieć
1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe - Red Flags
b) Łokieć tenisisty i golfisty
c) Uwięźnięcie obwodowych: n. pośrodkowego, n. łokciowego, n. promieniowego
2. Testy funkcjonalne stawu łokciowego

Propozycja terapii:

 • Techniki w skróceniu,
 • Błona międzykostna,
 • Energii Mięśniowej,
 • Techniki mięśniowe w bruzdach.

C. Nadgarstek
1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe - Red Flags
b) Cieśń nadgarstka
c) Kanał Guyon’a
d) Zapalenie pochewek ścięgien
e) Zespoły przeciążeniowe i zwyrodnienia stawów
2. Testy funkcjonalne stawów nadgarstka

Propozycja terapii:

 • Dekompresja szeregu bliższego i dalszego nadgarstka,
 • BLT dla kręgosłupa piersiowego.

KLINIKA KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO I MIEDNICY

1. Diagnostyka różnicowa kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
a) Jednostki chorobowe – Red Flags
b) Dyskopatia
c) Rwa kulszowa i udowa
d) Lumbago mięśniowo – stawowe
e) Uwięźnięcia nerwów: n. biodrowo – podbrzuszny, biodrowo – pachwinowy, płciowo – udowy, nn. skórne górne i dolne pośladka, n. pośladkowy górny i dolny pośladka, n. zasłonowy
2. Testy funkcjonalne dla kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

Propozycja terapii:

 • Techniki drenażu okołokorzeniowego
 • Techniki w skróceniu (stawowe i mięśniowe)
 • Techniki BLT dla kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
 • Uwalnianie kości guzicznej

KLINIKA KOŃCZYNY DOLNEJ

A. Biodro
1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe – Red Flags
b) Ból w rejonie krętarza (zapalenie okołokrętarzowe)
c) Uszkodzenia przywodzicieli Zmiany zwyrodnieniowe
2. Testy funkcjonalne dla stawu biodrowego

Propozycja terapii:

 • Techniki w skróceniu
 • Technika LAS
 • Uwalnianie obszaru otworu zasłonowego
 • GOT

B) Kolano
1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe – Red Flags
b) Zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe
c) Uszkodzenia ścięgien
d) Łąkotki
2. Testy funkcjonalne dla kolana

Propozycja terapii:

 • Techniki BLT
 • Techniki naczyniowo – nerwowe
 • Techniki w skróceniu

C) Stopa
1. Diagnostyka różnicowa
a) Jednostki chorobowe – Red Flags
b) Skręcenie stawu skokowego
c) Zatoka i kanał stępu
d) Zapalenie rozcięgna podeszwowego
e) Problemy kliniczne ścięgna Achillesa
2. Testy funkcjonalne dla rejonu stawu skokowego i stopy

Propozycja terapii:

 • Techniki BLT
 • Techniki w skróceniu

Praca nad odpornością – drenaż limfatyczny.